1

24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 8 ΜΑΙΟΥ 2007

 

Οι πρωτοφανείς κυβερνητικές μεθοδεύσεις σε βάρος των ασφαλιστικών Ταμείων εκτός από μείζον πολιτικό θέμα σε βάρος των εργαζομένων και της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης, δημιουργούν μεγάλους κινδύνους στα αποθεματικά των ασφαλιστικών Ταμείων, υπονομεύουν τη διαχείριση και την αποδοτικότητα τους αλλά οδηγούν, προκειμένου για το ΤΣΠΕΑΘ, και σε απόπειρα χειραγώγησης της ενημέρωσης.
Με τη μέθοδο των δομημένων ομολόγων που εκδίδονται και κυκλοφορούν με αδιαφανείς διαδικασίες και πολιτικές μεθοδεύσεις που αποτελούν πρωτοφανή πρόκληση, σημαντικό μέρος των αποθεματικών των Ταμείων με επιλογή επενδύσεων υψηλού ρίσκου δεσμεύεται με αβέβαιο επιτόκιο για μεγάλο χρονικό διάστημα και χρησιμοποιείται για δανεισμό του Κράτους.
Ειδικά η αγορά από το ΤΣΠΕΑΘ ομολόγου 130 εκατομμυρίων ευρώ 20ετούς διάρκειας, με αδιαφανείς διαδικασίες, ως προς την έκδοση και τη διαδρομή του, εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους όσον αφορά την κάλυψη των υποχρεώσεων του Ταμείου απέναντι στους ασφαλισμένους του.
Παράλληλα όμως εντείνεται και η προσπάθεια απορρύθμισης των εργασιακών σχέσεων με την προώθηση συστημάτων ελαστικής απασχόλησης και αμοιβής, ενώ οι απολύσεις αποτελούν καθημερινή πρακτική και οι ΣΣΕ συστηματικά παραβιάζονται. Το καθεστώς της ομηρίας των δημοσιογράφων με το σύστημα των συμβασιούχων εξακολουθεί να υπάρχει στην ΕΡΤ, ενώ δεν έχουν αποκατασταθεί πλήρως εκείνοι οι συμβασιούχοι που η σύμβασή τους μετατράπηκε σε αορίστου χρόνου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Σ.Η.Ε.Α. δηλώνει προς κάθε κατεύθυνση ότι είναι αποφασισμένο να προασπίσει την αυτοτέλεια και το αυτοδιοίκητο των Ασφαλιστικών Ταμείων και να μην επιτρέψει την απόπειρα χειραγώγησής του και κατ’ επέκταση τη χειραγώγηση της ενημέρωσης του ελληνικού λαού.
Για τους λόγους αυτούς αποφάσισε την κήρυξη 24ωρης προειδοποιητικής απεργίας την Τρίτη, 8 Μαΐου 2007 από ώρα 6.00’ π.μ. έως 6.00’ π.μ. της Τετάρτης, 9 Μαΐου 2007 όλων των συντακτών που εργάζονται σ’ όλα τα ΜΜΕ (Τύπος, ειδησεογραφικά site και Portal, Ραδιοφωνικούς και Τηλεοπτικούς Σταθμούς), στα Γραφεία Τύπου, την ΕΡΤ, τα ΝΠΔΔ, τις επιχειρήσεις του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, στο Ελληνικό Δημόσιο.
Οι δημοσιογράφοι απαιτούν:
• Την άμεση επιστροφή των χρημάτων που δόθηκαν για την αγορά του ομολόγου με τους νόμιμους τόκους και τις αποδόσεις του κεφαλαίου που διατέθηκε.
• Τη διασφάλιση της αυτοτέλειας και της λειτουργίας των Ταμείων με αιρετές Διοικήσεις και Κοινωνικό έλεγχο.
• Την πλήρη εξασφάλιση των αποθεματικών των Ταμείων με σταθερή και εγγυημένη εκ των προτέρων απόδοση.
• Την πλήρη διαλεύκανση όλης αυτής της πρωτοφανούς υπόθεσης με ανάδειξη των όποιων αστικών, ποινικών κλπ ευθυνών.
• Την άμεση επίλυση του προβλήματος των συμβασιούχων στην ΕΡΤ. Όχι συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου αλλά συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου για όλους τους εργαζόμενους και πλήρη αποκατάσταση εκείνων που οι συμβάσεις τους έχουν ήδη μετατραπεί σε συμβάσεις αορίστου χρόνου.
• Το σεβασμό των δικαιωμάτων των εργαζομένων με σταθερή απασχόληση και πλήρη κοινωνικοασφαλιστικά δικαιώματα.
• Την πλήρη εφαρμογή των ΣΣΕ και την άμεση καταβολή των δεδουλευμένων όπου αυτά οφείλονται.
• Την εξασφάλιση της ποιότητας της ενημέρωσης και της ελεύθερης κι αντικειμενικής πληροφόρησης.
• Τη διασφάλιση της υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Και
• Το σταμάτημα των απολύσεων.