1

28 Απριλίου 2020 Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης των Εργαζομένων

 

 

 

 

Δήλωση Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικαλιστικών Ενώσεων και Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων για την 28 Απριλίου 2020

Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης των Εργαζομένων

 

Η επιδημία COVID-19 μάς έδειξε πόσο ευάλωτοι είμαστε σε μια επιδημία και πόσο καταστροφικές είναι οι συνέπειες για τη ζωή, υγεία, κοινωνία και την οικονομία.

Αποδείχθηκε ξεκάθαρα η ιδιαίτερη σημασία που έχει η προστασία των εργαζόμενων από την ασθένεια, αλλά και για όλους τους ανθρώπους και κυρίως η προστασία στον εργασιακό χώρο.

Επιπλέον αποδείχθηκε πόσο σημαντικό είναι να επενδύουμε στην ποιοτική δημόσια υγειονομική κάλυψη, να επενδύουμε για να διασφαλίσουμε ικανοποιητικές συνθήκες υγειονομικής κάλυψης στους εργαζόμενους στην υγεία και σε όλους όσους βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της εργασίας, εξασφαλίζοντας ικανοποιητικά επιδόματα ασθένειας καθώς και την προστασία των μισθών και των θέσεων εργασίας.

Στις 28 Απριλίου εορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης των Εργαζομένων και τιμούμε την μνήμη όλων όσων πέθαναν από τον κορωνοϊό. Τιμούμε την μνήμη όλων των εργαζόμενων στον τομέα της υγείας και όλους όσους πέθαναν επειδή εκτέθηκαν στον κορωνοϊό, λόγω της δουλειάς τους. Κανείς δεν πρέπει να πεθαίνει από τη δουλειά του!

Νοσηλευτές, παραϊατρικό προσωπικό, εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας καθώς και άλλοι εργαζόμενοι στους χώρους υγειονομικής περίθαλψης όπως είναι οι καθαρίστριες, εκτίθενται σε πολλαπλούς κινδύνους. Όπως βιολογικούς (π.χ. ιούς), χημικές ουσίες (π.χ. πολλές καρκινογόνες ουσίες, που χρησιμοποιούνται στο ιατρικό περιβάλλον), φυσικούς κινδύνους (π.χ. θορύβους μηχανημάτων, ακτινοβολία, ακόμη και πτώσεις λόγω ολισθηρότητας), εργονομικούς κινδύνους (π.χ. από ανύψωση μεγάλου βάρους), ψυχολογικούς κινδύνους (π.χ. λόγω εντάσεων και συναισθημάτων κατά την εργασία και τις βάρδιες), ακόμα και σε επικίνδυνα φάρμακα.

Ωστόσο υπάρχουν και άλλοι εργαζόμενοι που εκτίθενται σε διάφορες ασθένειες. Όπως συμβαίνει στους νοσηλευτές, συλλέκτες σκουπιδιών, εκπαιδευτικό προσωπικό, εργαζόμενους σε δημόσια μέσα μεταφοράς, καταστήματα, οικοδομές, κέντρα επικοινωνίας και στην εστίαση, κούριερ και ντελιβεράδες, όλοι είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένοι στην ασθένεια.  Πολλοί από αυτούς τους εργαζόμενους, εργάζονται σε κοντινή απόσταση με άλλους και κινδυνεύουν όχι μόνο να διαδώσουν την ασθένεια, αλλά και να κολλήσουν. Ορισμένοι εργάζονται υπό επισφαλείς συνθήκες, αναγκάζονται να ταξιδεύουν ή ακόμα και να κάθονται πολύ κοντά σε συναδέλφους. Αλλοι αντιμετωπίζουν επισφαλείς συνθήκες εργασίας με χαμηλές απολαβές και δεν μπορούν να πάρουν άδεια ασθένειας είτε γιατί δεν τους επιτρέπουν τα οικονομικά τους ή επειδή δεν δικαιούνται επίδομα ασθένειας  και συνεχίζουν να εργάζονται άρρωστοι, εκθέτοντας τον εαυτό τους και τους άλλους σε κίνδυνο.

Η εφαρμογή των υφιστάμενων νόμων και εργασιακών συμβάσεων για την υγεία  και την ασφάλεια αυτών των εργαζόμενων έχει ιδιαίτερη σημασία, όπως και για όλους τους εργαζόμενους και επιβάλλεται να εφαρμόζονται συνολικά, με ακρίβεια και με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων.  Όπως επίσης πρέπει να  εξετασθούν οι  προβλέψεις που υπάρχουν αλλά και επάρκεια τους για την προστασία των εργαζόμενων από κινδύνους όπως ο κορωνοϊός.  Είναι ολοφάνερο ότι πολλοί εργαζόμενοι όπως για παράδειγμα οι  εργαζόμενοι στην υγειονομική περίθαλψη, δεν είχαν επαρκή εξοπλισμό ατομικής προστασίας.  Οι επενδύσεις  σε υγειονομικό εξοπλισμό προστασίας πρέπει να κλιμακωθούν, όπως και ο διάλογος στους χώρους εργασίας για την εφαρμογή των υγειονομικών μέτρων προστασίας.

Οι υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης λόγω κορωνοϊού έφθασαν στα όρια τους. Η ικανότητα των υπηρεσιών δημόσιας υγείας να αντιμετωπίσουν την κρίση του κορωνοϊού  υπολείπεται λόγω ελλείψεων προσωπικού, ανεπαρκών εγκαταστάσεων και οικονομικών προϋπολογισμών. Ο ΟΟΣΑ σε πρόσφατη έκθεσή για την αντιμετώπιση του ιού, επεσήμανε την ιδιαίτερη σημασία που έχουν οι δαπάνες και οι επενδύσεις στη δημόσια υγεία. Οι συνδικαλιστικές ενώσεις ζητούν να αυξηθούν οι επενδύσεις στη δημόσια υγεία όχι μόνο όσο διαρκεί η κρίση αλλά και μετά, για να ενισχυθούν οι υγειονομικές υπηρεσίες και να αντιμετωπίσουν όχι μόνο αυτή την πανδημία, αλλά και άλλες έκτακτες καταστάσεις.

Η κρίση του κορωνοϊού οδήγησε στη λήψη προσωρινών μέτρων με τη διεύρυνση των δικαιούχων επιδομάτων ασθένειας και προστασίας των αποδοχών, περιλαμβάνοντας όσους συνήθως δεν έχουν δικαίωμα επιδόματος ασθένειας ούτε τυγχάνουν άλλης προστασίας, όπως συμβαίνει με τους αυτοαπασχολούμενους και τους εργαζόμενους σε διαδικτυακές πλατφόρμες. Αυτό μας υποδεικνύει ένα ακόμη μακροπρόθεσμο πρόβλημα που πρέπει να επιλυθεί, καθώς όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να απολαμβάνουν επιδόματα ασθένειας, ανεργίας και  δικαιώματα που εξασφαλίζουν την προστασία των μισθών. Επιπλέον, πρέπει να απολαμβάνουν ικανοποιητική προστασία της υγείας και ασφάλειας στην επαγγελματική τους ζωή. 

ETUC
EFJ
UNI-Europa
EPSU
ETUCE
IndustriAll
EFBWW
ETF
EFFAT