1

48ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜ. “ΕΞΕΔΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ”

ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

Η εργοδότρια εταιρεία, που εκδίδει την εφημερίδα «ΕΞΕΔΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ» έχει επανειλημμένως διαβεβαιώσει ότι θα υπογράψει άμεσα συμβάσεις εργασίας με τους συναδέλφους δημοσιογράφους, διοικητικούς και τεχνικούς, οι οποίοι εργάζονται στην εφημερίδα «ΕΞΕΔΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ», σύμφωνα με τους όρους αμοιβής και εργασίας των ΣΣΕ. Παρά τις διαβεβαιώσεις, όμως, εξακολουθεί να αρνείται την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, με αποτέλεσμα οι συνάδελφοι να βρίσκονται υπό καθεστώς αβεβαιότητας, χωρίς να γνωρίζουν ούτε το ακριβές ποσό των αποδοχών τους ούτε τους όρους εργασίας τους.

Επιπλέον, μέχρι και σήμερα, αρνείται να εξοφλήσει τις δεδουλευμένες αποδοχές των εργαζομένων στην εφημερίδα. Παράλληλα, ενώ κλήθηκε σε συνάντηση για όλα τα εργασιακά θέματα, που υφίστανται στην εφημερίδα, δεν παρευρέθηκε αλλά αντιθέτως, εντελώς αδικαιολόγητα και προφανώς εκδικητικά, απέλυσε το συνάδελφο Νίκο Παπανάγνου. Επίσης, δεν έχει πραγματοποιήσει καμία καταβολή ασφαλιστικών εισφορών των συναδέλφων στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

Τα Διοικητικά Συμβούλια της ΕΣΗΕΑ, της ΕΠΗΕΑ και της ΕΤΗΠΤΑ μπροστά στην αντεργατική και καταχρηστική αυτή συμπεριφορά της εργοδοσίας, αφού έχουν εξαντλήσει κάθε όριο διαλλακτικότητας και υπομονής, κηρύσσουν 48ωρη απεργία από τις 06.00 το πρωί της Δευτέρας, 19 Μαρτίου 2012 μέχρι τις 06.00 το πρωί της Τετάρτης, 21 Μαρτίου 2012 για τους δημοσιογράφους, τους διοικητικούς υπαλλήλους και τους τεχνικούς τύπου, που εργάζονται στην εφημερίδα «ΕΞΕΔΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ».

Οι Ενώσεις ζητούν:

  • Την άμεση επαναπρόσληψη του συναδέλφου Νίκου Παπανάγνου.
  • Την άμεση υπογραφή συμβάσεων εργασίας με τους συναδέλφους βάσει των οικείων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.
  • Την πλήρη εφαρμογή των οικείων ΣΣΕ.
  • Την τήρηση των κανόνων της εργατικής νομοθεσίας και την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων της εργοδοσίας προς τους εργαζόμενους.
  • Την άμεση καταβολή των δεδουλευμένων οφειλών σε όλους τους εργαζόμενους στην εφημερίδα «ΕΞΕΔΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ».

ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ