1

ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το τακτικό μέλος του Πρωτοβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου Γεωργία Κοντράρου, δεν μετέχει πλέον στη σύνθεση του Συμβουλίου κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 18, παρ. 5 του Καταστατικού της Ενώσεως.

Τη θέση της συναδέλφου στο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο κατέλαβε το Α’ Αναπληρωματικό μέλος, Γκουίντο Τσιόφφι.