1

ΑΜΟΙΒΗ ΑΡΓΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

 

Υπενθυμίζουμε ότι οι συνάδελφοι, που θα εργαστούν, τη Δευτέρα 24 Ιουνίου 2002, εορτή του Αγίου Πνεύματος, για την έκδοση των απογευματινών εφημερίδων της Τρίτης, θα εργαστούν και θα αμειφθούν, όπως εργάζονται τις Κυριακές για την έκδοση των απογευματινών εφημερίδων της Δευτέρας.