1

Ανακήρυξη του υποψηφίου για τη θέση εκπροσώπου στην ιστοσελίδα “real.gr”

ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 

Πέμπτη, 3 Ιανουαρίου 2019

 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Η Εφορευτική Επιτροπή της ΕΣΗΕΑ, μετά την παρέλευση της προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων, ανακηρύσσει τον υποψήφιο για τη θέση του εκπροσώπου στο Μεικτό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ, των συντακτών που εργάζονται στην ειδησεογραφική ιστοσελίδα «real.gr», ως εξής:

 

  1. «real.gr»           Παπανδρέου Κωνσταντίνος  

 

Υπενθυμίζεται ότι η ψηφοφορία θα διεξαχθεί, στο Μέγαρο της ΕΣΗΕΑ (Ακαδημίας 20, 3ος όροφος), την Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2019  από τις 11 π.μ. έως τις 6 μ.μ.

 

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ