1

Ανακοίνωση του Εποπτικού Οργάνου Δεοντολογίας

ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
Ακαδημίας 20, 106 71 Αθήνα

Τηλ.: 3675 440 Fax: 3675 530

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Αρ. πρωτ. 259  / 22.09.15

Ανακοίνωση

Το θέμα των δυο δημοσιογράφων με τα γνωστά γεγονότα στη Νέα Υόρκη, απασχόλησε σήμερα το Εποπτικό Όργανο Δεοντολογίας.

Τα αρμόδια Πειθαρχικά Συμβούλια θα διερευνήσουν την υπόθεση με βάση τους κανόνες δεοντολογίας.

 

Το Εποπτικό Όργανο Δεοντολογίας

της ΕΣΗΕΑ