1

Ανακοίνωση του Εποπτικού Οργάνου Δεοντολογίας

        ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ
  ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
    Ακαδημίας 20, 106 71 Αθήνα
   Τηλ.: 3675 440 Fax: 3675 530       

 

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

 

Αρ. πρωτ. 291 / 22.02.20

 Ανακοίνωση

Το Εποπτικό Όργανο Δεοντολογίας, καταγγέλλει τον τρόπο παρουσίασης του θέματος, σχετικά με τον θάνατο του βρέφους και τον αναληθή ισχυρισμό περί σεξουαλικής κακοποίησης.

Βεβαίως, υπήρξε η ανεύθυνη εκτίμηση του ιατροδικαστή που πιστοποίησε τέτοια ευρήματα, τα οποία τελικά ήταν αβάσιμα. Όμως, κατά παράβαση της δεοντολογίας ορισμένοι συνάδελφοι, ακολούθησαν τον δρόμο της υπερβολής και διαστρέβλωσης, ενώ απουσίαζε η κατηγορηματική άρνηση μελών της οικογένειας στις αποδιδόμενες καταγγελίες.

Επίσης, είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι παρότι το τελικό πόρισμα ανέτρεπε την αρχική διάγνωση, ορισμένοι συνάδελφοι και ΜΜΕ συνέχισαν να αναπαράγουν τα περί σεξουαλικής κακοποίησης με ρατσιστικές παραμέτρους.

Το Εποπτικό Όργανο Δεοντολογίας

της ΕΣΗΕΑ

Με την παράκληση να δημοσιευθεί και να αναρτηθεί