1

Ανακοίνωση του Εποπτικού Οργάνου Δεοντολογίας

              ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

      ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

                Ακαδημίας 20, 106 71 Αθήνα

        Τηλ.: 210 3675 440 Fax: 210 3675 530                        

 

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Αρ. πρωτ. 294  / 22.06.20

 Ανακοίνωση

Είναι απαράδεκτη και καταδικαστέα η τακτική που δυστυχώς ακολουθούν πολλά ΜΜΕ, τα οποία χωρίς όριο και φραγμό, επιδίδονται στην περιφορά του δεκάχρονου κοριτσιού που υπήρξε θύμα απαγωγής, με εγκληματική αδιαφορία για τις επιπτώσεις στην ψυχολογία του, την εκπαίδευση και τη ζωή του.

Το αν η εικόνα της μικρής δημοσιεύτηκε εξ ανάγκης για την ανεύρεσή της, μόλις αυτό επιτεύχθηκε, είναι ανεπίτρεπτη κάθε επαναπροβολή χωρίς σκίαση. Όπως και να γίνεται αναφορά στο όνομα ή σε περιττές λεπτομέρειες που τροφοδοτούν την περιέργεια, χωρίς να εξυπηρετούν την ενημέρωση.

Η αντίθετη πρακτική, που παραβιάζει το διεθνώς κατοχυρωμένο δικαίωμα του παιδιού στην ιδιωτικότητα, έρχεται σε απόλυτη αντίθεση με τη δημοσιογραφική δεοντολογία, αλλά και με στοιχειώδεις αρχές κοινωνικής υπευθυνότητας.

Το Εποπτικό Όργανο Δεοντολογίας

της ΕΣΗΕΑ