1

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Ακαδημίας 20, 106 71 Αθήνα
Τηλ.: 3632 601-5 Fax : 3675 530
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ


 

Αρ. πρωτ. 196/23.06.11

Ανακοίνωση

 

Το Εποπτικό Όργανο Δεοντολογίας απευθύνει έκκληση προς τα νεοεκλεγέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΣΗΕΑ, για την άμεση συγκρότηση προεδρείου, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα εκρηκτικά προβλήματα του κλάδου.

Το Εποπτικό Όργανο Δεοντολογίας

της ΕΣΗΕΑ