1

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ

Το Εποπτικό Όργανο Δεοντολογίας εξέτασε θέματα, που συνδέονται με την επικαιρότητα και επισημαίνει τα ακόλουθα:
1. Ενόψει των προσεχών εκλογών για την τοπική αυτοδιοίκηση υπενθυμίζει το αυτονόητο, δηλαδή το χρέος των δημοσιογράφων για πλουραλιστική και αντικειμενική ενημέρωση, χωρίς μεροληψίες και διακρίσεις, ώστε να διασφαλίζεται το δικαίωμα της ίσης μεταχείρισης.
2. Τις τελευταίες ημέρες εντοπίστηκαν φαινόμενα παραγνώρισης βασικών διατάξεων του Καταστατικού και του Κώδικα Αρχών Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας με βιντεοσκοπήσεις και φωτογραφίσεις ανηλίκων, άσχετων μάλιστα με το αντικείμενο του ρεπορτάζ. Η προστασία των ανηλίκων, που πέραν των άλλων κατοχυρώνεται και με διεθνείς συμβάσεις, εντάσσεται στις βασικές αρχές της δημοσιογραφίας. Και βέβαια αυτό ισχύει και για τα τέκνα των πολιτικών, όπως και κάθε άλλου πολίτη.
3. Για μια ακόμη φορά εμφανίζονται καταγγελίες χρηματισμού εντελώς ατεκμηρίωτες για πρόσωπα που δεν κατονομάζονται, έτσι ώστε να διασύρεται σχεδόν συλλήβδην ο πολιτικός κόσμος. Ο απαράδεκτος αυτός τρόπος άσκησης της δημοσιογραφίας ουσιαστικά λειτουργεί ως «λασπολογία». Οποιαδήποτε καταγγελία θα πρέπει να είναι υπεύθυνη, σαφής και συγκεκριμένη.
4. Το δράμα με τον μικρό ’λεξ στη Βέροια άρχισε και πάλι αδίστακτα να μπαίνει στο στόχαστρο της τηλεθέασης με ατέρμονες συζητήσεις, απίθανα σενάρια και δήθεν πληροφορίες. Ανάλογα προκλητικά φαινόμενα και σε έντυπα Μ.Μ.Ε. Χωρίς την επιβαλλόμενη ευαισθησία προς τα πρόσωπα της τραγωδίας. Χωρίς την αναγκαία αυτοσυγκράτηση ως προς τους ανηλίκους Για την κατάφωρη αυτή παραβίαση στοιχειωδών αρχών της δημοσιογραφικής δεοντολογίας παρεμβαίνουν ήδη τα Πειθαρχικά Συμβούλια της ΕΣΗΕΑ.

Το Εποπτικό Όργανο Δεοντολογίας
της ΕΣΗΕΑ