1

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ

Το τελευταίο διάστημα από σειρά δημοσιευμάτων και καταγγελιών αναδεικνύεται ως μείζον θέμα το γεγονός ότι μέλη της ΕΣΗΕΑ είναι μέτοχοι εταιρειών δημοσίων σχέσεων, προβολής, ενημέρωσης και δημοσιότητας και ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα, η οποία έρχεται σε αντίθεση με ρητές διατάξεις του Καταστατικού της ΕΣΗΕΑ.
Επίσης, διαπιστώνεται ότι μέλη της ΕΣΗΕΑ απασχολούνται σε Γραφεία Τύπου και σε άλλες συναφείς θέσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καλύπτοντας παράλληλα και αντίστοιχο ρεπορτάζ στα Μέσα Ενημέρωσης που εργάζονται, κατά παράβαση της Δεοντολογίας.
Το Εποπτικό Όργανο Δεοντολογίας επισημαίνει την ανάγκη τήρησης των αρχών που διέπουν το δημοσιογραφικό επάγγελμα, όπως αυτές περιγράφονται τόσο στο Καταστατικό όσο και στον Κώδικα Αρχών Δεοντολογίας της ΕΣΗΕΑ.

Οποιαδήποτε αντίθετη συμπεριφορά εμπίπτει στις προβλεπόμενες διαδικασίες πειθαρχικού ελέγχου.

 

Το Εποπτικό Όργανο Δεοντολογίας
της ΕΣΗΕΑ