1

Ανακοίνωση του ΚΥΑΔΑ για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με δημοσιογράφο-μέλος της ΕΣΗΕΑ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (ΚΥΑΔΑ)

 

Το ΝΠΔΔ Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων (ΚΥΑΔΑ) μας κοινοποίησε ανακοίνωση, προκειμένου να ενημερώσουμε τα μέλη της ΕΣΗΕΑ, σχετικά με τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, με έναν δημοσιογράφο – μέλος της Ενώσεως, με αντικείμενο την εκτέλεση των έργων: «Προώθηση των προγραμμάτων του ΚΥΑΔΑ μέσω των ΜΜΕ και την εξυπηρέτηση αιτημάτων ΜΜΕ ελληνικών και διεθνών, σχετικά με τις δράσεις του – επικοινωνιακή πολιτική χορηγιών προς το ΚΥΑΔΑ».

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται το χρονικό διάστημα από 22/12/2015 έως και 31/12/2015.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΚΥΑΔΑ (Ανακοίνωση υπ’ αριθμ.ΣΜΕ 4/2015), όπου περιλαμβάνονται τα προσόντα των υποψηφίων, τα βαθμολογικά κριτήρια κατάταξης, ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, βρίσκεται συνημμένη στο παρόν Δελτίο.

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ 4-2015 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ ΚΥΑΔΑ.pdf με ΑΔΑ