1

ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ Η 24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΟΝ Ρ/Σ “DERTI 98,6”

ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

 

Τα Διοικητικά Συμβούλια της ΕΣΗΕΑ και της ΕΠΗΕΑ αποφάσισαν σε ένδειξη καλής θέλησης την αναστολή της προκηρυχθείσας για σήμερα 24ωρης απεργίας στον Ρ/Σ «DERTI 98,6», καθώς οι εργαζόμενοι πληρώθηκαν ενάμιση μισθό, έναντι των οφειλομένων δεδουλευμένων αποδοχών τους.

Οι Ενώσεις και οι εργαζόμενοι δηλώνουν ότι είναι έτοιμοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις στην περίπτωση, που δεν εξοφληθούν και οι υπόλοιπες οφειλόμενες αποδοχές.

ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ