1

ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ Η ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΟΝ Ρ/Σ “ΑΘΗΝΑ 9,84”

Μετά από τη διαβεβαίωση, που έδωσε προφορικά στο Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ δια του Προέδρου της ο Γενικός Διευθυντής του σταθμού Τάκης Καμπύλης, για αποκατάσταση της συναδέλφου Λαμπρινής Θωμά το Διοικητικό Συμβούλιο αναστέλλει την 24ωρη απεργία στον Ρ/Σ «ΑΘΗΝΑ 9,84».

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ παραμένει, όμως, σε εγρήγορση και αγωνιστική ετοιμότητα για την άμεση υλοποίηση της προφορικής δέσμευσης του Γενικού Διευθυντή του σταθμού. Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ επισημαίνει ότι η τήρηση του Κώδικα Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας είναι υποχρέωση και καθήκον του δημοσιογράφου. Ως εκ τούτουεξακολουθεί να θεωρεί ότι η συμπεριφορά του Γενικού Διευθυντή του Ρ/Σ «ΑΘΗΝΑ 9,84» Τάκη Καμπύλη παραβιάζει τα όσα ο Κώδικας Δεοντολογίας ορίζει.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ