1

ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ Η ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΟΝ Ρ/Σ «ΘΕΜΑ 98,9»

Με την υπ’ αριθμ. 202/2010 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κρίθηκε παράνομη και καταχρηστική
η πραγματοποίηση της 24ωρης απεργίας που είχε κηρυχθεί στον ραδιοφωνικό σταθμό « ΘΕΜΑ 98,9» για την Τρίτη 26/1/2010.

Κατόπιν της απόφασης αυτής η απεργία στον εν λόγω ραδιοφωνικό σταθμό αναστέλλεται.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ