1

ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 2/2011 ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ