1

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ 48ΩΡΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜ. “ΕΞΠΡΕΣ”

ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ & ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετά την καταβολή από την εργοδότρια εταιρεία μέρους των οφειλομένων αποδοχών προς τους συντάκτες, τους τεχνικούς και τους διοικητικούς υπαλλήλους στην εφημερίδα «ΕΞΠΡΕΣ» και τη δέσμευση που ανέλαβε μέσω επιστολής για τα οφειλόμενα, τα Διοικητικά Συμβούλια των Ενώσεων, μετά από πρόταση και σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας των εργαζομένων, αναστέλλουν την κηρυχθείσα 48ωρη απεργία, που ξεκίνησε σήμερα, Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου στις 8.00 το πρωί.

Τα Διοικητικά Συμβούλια των Ενώσεων και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων παρακολουθούν τις εξελίξεις, δεδομένου ότι οι απεργιακές κινητοποιήσεις τελούν απλώς σε αναστολή.

 

ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ