1

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ 14-12-2010 ΤΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Αναβάλλεται το σεμινάριο της Τρίτης, 14 Δεκεμβρίου 2010, το οποίο διοργανώνει το μορφωτικό ίδρυμα της ΕΣΗΕΑ, με θέμα την παγκόσμια ιστορία.