1

ΑΝΕΣΤΑΛΗ Η 24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΝΙΚΗ»

Κατά τη χθεσινή του συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ, μετά από συνεννόηση με τους εργαζόμενους στην εφημερίδα «ΝΙΚΗ», έκρινε σκόπιμη την αναστολή της 24ωρης απεργίας, που είχε προγραμματιστεί για σήμερα.
Μέρος των οφειλομένων δεδουλευμένων αποδοχών των συναδέλφων καταβλήθηκαν μετά την πρώτη από τις αποφασισμένες 24ωρες απεργίες στην εφημερίδα, χωρίς ωστόσο να σταματά η κινητοποίηση των συνεργαζόμενων Ενώσεων του Τύπου (ΕΣΗΕΑ, ΕΠΗΕΑ, ΕΤΗΠΤΑ), έως ότου επιτευχθεί η πλήρης καταβολή των δεδουλευμένων και η αυστηρή εφαρμογή των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.
Αποφασίστηκε να δοθεί μια επαρκής προθεσμία έως τις 5 Απριλίου, προκειμένου η εργοδοσία να ανταποκριθεί σε αυτή τη χειρονομία καλής θέλησης με ανάλογη διάθεση. Σε διαφορετική περίπτωση, την επομένη Πέμπτη, 6 Απριλίου, οι
εργαζόμενοι στην εφημερίδα θα πραγματοποιήσουν νέα 24ωρη απεργία.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ