ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Απαραίτητες διευκρινίσεις για τη στάση εργασίας
της 16/5/06 (10.00 – 16.00)

Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ είναι υποχρεωμένο να επαναλάβει προς την εργοδοσία και τα διευθυντικά στελέχη ιδιαίτερα των ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης την ομόφωνη απόφασή του: Η στάση εργασίας είναι καθολική για όλους τους δημοσιογράφους σε όλα τα ΜΜΕ τόσο για τα μέλη της Ένωσης όσο για τα εν δυνάμει μέλη της. Συνεπώς δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η απόπειρα να υποχρεωθούν να εργαστούν δημοσιογράφοι με το επιχείρημα ότι δεν είναι μέλη ακόμα της Ένωσής μας.