1

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 19/2012 ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Περίληψη:

O συν. Δημήτρης Ευαγγελοδήμος, κρίθηκε ομόφωνα πειθαρχικά ελεγκτέος, για αντισυναδελφική και αντισυνδικαλιστική συμπεριφορά (μάρτυρας υπέρ της εργοδοσίας εναντίον της ΕΣΗΕΑ). Μη ελεγκτέος κατά πλειοψηφία (3-2) για την άλλη κατηγορία.

Ποινή:

Με ψήφους 3 έναντι 2, επιβλήθηκε η προσωρινή διαγραφή 2 ετών από τα μητρώα της ΕΣΗΕΑ. Η μειοψηφία πρότεινε την προσωρινή διαγραφή 18 μηνών.

Το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών συνήλθε σήμερα Τρίτη, 2 Οκτωβρίου 2012 υπό την προεδρία του προέδρου συν. Γιώργου Κούσουλα και με την παρουσία των τακτικών μελών συν. Ιωάννη Αποστολόπουλου, Μανώλη Καραμπατσάκη, ’ρη Καρρέρ, του αναπληρωματικού μέλους συν. Εύας Νικολαΐδου, καθώς και της γραμματέως Μαρίας Χριστοφοράτου, προκειμένου να εκδώσει απόφαση επί των από 13.12.11 και 05.06.12 αυτεπάγγελτων πειθαρχικών διώξεων του Συμβουλίου κατά του συν. Δημήτρη Ευαγγελοδήμου.

Το Συμβούλιο έχει την προβλεπόμενη από το άρθρο 18 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των Π.Σ. απαρτία, καθώς είναι η δεύτερη κατά σειρά συνεδρίαση για το σκοπό αυτό, αφού στην προηγηθείσα από 25.09.12 συνεδρίαση, δεν υπήρχε η προβλεπόμενη απαρτία.

Σύμφωνα με το άρθρο 18, παρ. 11 του Καταστατικού, 1 η παράταση στην υπόθεση, δόθηκε στις 28.02.12, 2 η παράταση δόθηκε στις 29.05.12.

Σύμφωνα με το άρθρο 18, παρ. 11 του Καταστατικού, 1 η παράταση, μετά την συνένωση των δυο υποθέσεων, δόθηκε στις 24.07.12.

Το ΠΠΣ στην υπ’ αριθμ. 23/13.12.11 συνεδρίαση αποφάσισε την άσκηση αυτεπάγγελτης πειθαρχικής δίωξης κατά του συν. Δημήτρη Ευαγγελοδήμου, επειδή με την ιδιότητά του ως διευθυντή της εφημερίδας «Κέρδος», μετείχε κατά τον περασμένο μήνα στις απαράδεκτες συνεχείς προσπάθειες της εργοδοσίας για υπογραφή ατομικών συμβάσεων από τους δημοσιογράφους και λοιπούς εργαζόμενους με μείωση μισθών κατά 20%.

Σχετική είναι και η από 18.11.2011 καταγγελτική ανακοίνωση των Διοικητικών Συμβουλίων της ΕΣΗΕΑ, της ΕΠΗΕΑ και της ΕΤΗΠΤΑ.

Παράβαση του άρθρου 7, παρ. 1, εδ. α’ και θ’ του Καταστατικού και άρθρου 6, παρ. α’ του Κώδικα Αρχών Δεοντολογίας.

Επιπλέον, το ΠΠΣ στην υπ’ αριθμ. 46/05.06.12 συνεδρίαση αποφάσισε την άσκηση αυτεπάγγελτης πειθαρχικής δίωξη εναντίον του συν. Δημήτρη Ευαγγελοδήμου, επειδή κατέθεσε στη δίκη της εφημ. «Κέρδος», ως μάρτυρας στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών στις 20.01.12 υπέρ της εργοδοσίας και κατά της απεργίας που είχε κηρύξει η ΕΣΗΕΑ στην εφημ. «Κέρδος» από την Πέμπτη 19.01.12 έως το Σάββατο 21.01.12.

Η ΕΣΗΕΑ κήρυξε την απεργία, καθώς ήθελε να προστατεύσει τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων της εφημερίδας «Κέρδος».

Παράβαση του άρθρου 7, παρ. 1, εδ. α’ και ιζ’ και άρθρου 4, παρ. α’ του Κώδικα Αρχών Δεοντολογίας.

Επίσης, το ΠΠΣ στην ίδια συνεδρίαση αποφάσισε τη συνεκδίκαση της υπόθεσης με την από 13.12.11 αυτεπάγγελτη δίωξη του Συμβουλίου εναντίον του συν. Ευαγγελοδήμου.

Ο εγκαλούμενος συν. Ευαγγελοδήμος, δεν πρότεινε μάρτυρες για την υπόθεση και στην κλήση του σε απολογία, παρέπεμψε σε υπόμνημά του, το οποίο μεταξύ άλλων, ανέφερε:

«…Πραγματικά στις 20.01.12 κατέθεσα ως μάρτυρας στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, όπου εκδικαζόταν η αίτηση της «Κέρδος Εκδοτικής ΑΕ», με αίτημα να κηρυχθεί η απεργία της ΕΣΗΕΑ παράνομη. Η κατάθεσή μου δεν εντασσόταν σε καμία διάθεση αντιπαράθεσης με το Σωματείο μας, αλλά στο πλαίσιο της υποχρέωσης κάθε πολίτη να καταθέτει για πραγματικά περιστατικά όταν καλείται από τη δικαιοσύνη. Όπως προκύπτει, άλλωστε, από την απόφαση του δικαστηρίου, η κατάθεσή μου δεν εμπεριείχε ούτε σχόλια, ούτε κρίσεις για κινητοποιήσεις του Σωματείου, στις οποίες έχω λάβει μέρος, μηδεμιάς εξαιρουμένης, έστω και αν κάποιες από αυτές τις θεώρησα ατελέσφορες και άσκοπες. Η κατάθεσή μου περιορίστηκε σε δυο στοιχεία. Το πρώτον, η επιβεβαίωση ότι η εξώδικη προειδοποίηση για την απεργία επιδόθηκε πέντε λεπτά πριν από την έναρξή της και το δεύτερο την επιβεβαίωση της ζημιάς που υπέστη το «Κέρδος» από την εν λόγω απεργία, όπως προέκυψε από το πλήθος των διαμαρτυριών των συνδρομητών προς εμέ και από ικανό αριθμό διακοπής συνδρομών, οι οποίες ουδέποτε ανακτήθηκαν.

Δεν έχω πρόθεση να προτείνω μάρτυρες, καθώς δεν επιθυμώ επ’ ουδενί τρόπω να έλθω σε αντιπαράθεση με το Σωματείο μας και με τα Πειθαρχικά Όργανά του. Πάγιος στόχος μου είναι μέσα σε αυτή την πρωτοφανή κρίση, να συμβάλλω με όσες δυνατότητες διαθέτω στη διαφύλαξη των συμφερόντων των συναδέλφων μας εργαζομένων στο «Κέρδος», όπως επίσης και στη βιωσιμότητα της εφημερίδας».

Το ΠΠΣ, αφού έλαβε υπόψη του την ανακοίνωση των Ενώσεων (ΕΣΗΕΑ, ΕΠΗΕΑ, ΕΤΗΠΤΑ), την υπ’ αριθμ. 171/2012 απόφαση και τα ταυτάριθμα πρακτικά του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, καθώς και το απολογητικό υπόμνημα του εγκαλουμένου συναδέλφου, αποφαίνεται ως ακολούθως:

Κατ’ αρχήν, ως προς την πρώτη κατηγορία της άσκησης πιέσεων προς τους συναδέλφους της εφημ. «Κέρδος», για συμφωνία μείωσης των αποδοχών τους, η πλειοψηφία θεωρεί ότι υπάρχουν ορισμένες επιφυλάξεις, καθώς δεν προκύπτουν συγκεκριμένα περιστατικά για ανάλογη συμπεριφορά, χωρίς να αποκλείεται ως πραγματικό γεγονός.

Αντίθετα, η μειοψηφία έχει την άποψη ότι η συμπεριφορά αυτή καταδεικνύεται απόλυτα. ’λλωστε, ούτε ο ίδιος ο εγκαλούμενος διατυπώνει αντίκρουση, απλά αποσιωπά το θέμα. Για τούτο και στοιχειοθετείται δεοντολογική παράβαση.

Κατόπιν αυτών, με ψήφους 3 έναντι 2, κρίνεται ότι για την πρώτη κατηγορία ο εγκαλούμενος συν. Δημήτρης Ευαγγελοδήμος είναι μη ελεγκτέος πειθαρχικά, λόγω αμφιβολιών, ενώ η μειοψηφία θεωρεί ότι είναι πειθαρχικά ελεγκτέος.

Ως προς την δεύτερη κατηγορία της εμφάνισης του εγκαλουμένου συν. Ευαγγελοδήμου, ως μάρτυρα της εργοδοσίας και εναντίον της ΕΣΗΕΑ κλπ, με στόχο να κηρυχθούν παράνομες οι απεργιακές κινητοποιήσεις που κηρύχθηκαν στην εφημ. «Κέρδος» για 19-21.01.12 υπάρχει πλήρης απόδειξη.

Κατ’ αρχήν, ο ίδιος ο συν. Ευαγγελοδήμος το ομολογεί. Επιπλέον υπάρχει τόσο η ως άνω απόφαση και τα σχετικά πρακτικά του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Είναι πράγματι αδιανόητο να εμφανίζονται μέλη της συνδικαλιστικής μας οργάνωσης ως μάρτυρες εναντίον της και υπέρ της εργοδοσίας, αντιστρατευόμενοι στις αποφάσεις για απεργιακές κινητοποιήσεις, κατά παράβαση του άρθρου 7, παρ. 1, εδ. ιζ’ του Καταστατικού που ορίζει ότι τα μέλη οφείλουν: «Να πειθαρχούν απόλυτα στις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως για απεργία».

Κατόπιν αυτών, αποφασίσθηκε ομόφωνα ότι ο εγκαλούμενος συν. Δημήτρης Ευαγγελοδήμος είναι πειθαρχικά ελεγκτέος, για παράβαση του άρθρου 7, παρ. 1, εδ. α’ και ιζ’ και άρθρου 4, παρ. α’ του Κώδικα Αρχών Δεοντολογίας

Ως προς την ποινή, με ψήφους 3 έναντι 2, επιβλήθηκε η προσωρινή διαγραφή 2 ετών από τα μητρώα της ΕΣΗΕΑ. Η μειοψηφία πρότεινε την διαγραφή 18 μηνών.

Η απόφαση καθαρογράφηκε την Τρίτη, 23.10.12.

 

Ο πρόεδρος                                                                       Η γραμματέας

Γιώργος Κούσουλας                                                                Μαρία Χριστοφοράτου