1

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ.13/2013 ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Περίληψη:

Ύστερα από έγκληση του κ. Δημήτρη Δώδη, η συν. Αθηνά Κορλίρα, κρίθηκε ομόφωνα πειθαρχικά ελεγκτέα, για αντισυναδελφική συμπεριφορά.

Ποινή:

Με ψήφους 3 επιβλήθηκε η προσωρινή διαγραφή 3 μηνών από τα μητρώα της ΕΣΗΕΑ. Ένα μέλος πρότεινε την προσωρινή διαγραφή 6 μηνών, ενώ το άλλο μέλος πρότεινε την επίπληξη με ανάρτηση της απόφασης στους χώρους εργασίας.

Το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών συνήλθε σήμερα Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2013 υπό την προεδρία του τακτικού μέλους συν. Αικατερίνης Δουλγεράκη, και με την παρουσία των τακτικών μελών συν. Μανώλη Καραμπατσάκη, ’ρη Καρρέρ, των αναπληρωματικών μελών Εύας Νικολαΐδου, Στέφανου Αναγνώστου, καθώς και της γραμματέως Μαρίας Χριστοφοράτου, προκειμένου να εκδώσει απόφαση επί της από 03.10.12 έγκλησης του κ. Δημήτρη Δώδη κατάτης συν. Αθηνάς Κορλίρα.

Το Συμβούλιο έχει την προβλεπόμενη από το άρθρο 18 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των Π.Σ. απαρτία, καθώς είναι η δεύτερη κατά σειρά συνεδρίαση για το σκοπό αυτό, αφού στην προηγηθείσα από 28.05.13 συνεδρίαση, δεν υπήρχε η προβλεπόμενη απαρτία.

Σύμφωνα με το άρθρο 18, παρ. 11 του Καταστατικού, 1 η παράταση στην υπόθεση, δόθηκε στις 18.12.12 και 2 η παράταση δόθηκε στις 19.03.13.

Η έγκληση του κ. Δημήτρη Δώδη, είχε ως εξής:

«…Το αντικείμενο της εργασίας έγκειται στην κάλυψη των καθηκόντων του ηχολήπτη στον συγκεκριμένο σταθμό ήτοι στην παρακολούθηση και λειτουργία της κονσόλας και των μηχανημάτων του εν λόγω ραδιοφωνικού σταθμού, τον χειρισμό Η/Υ με ειδικά προγράμματα ήχου, επιλογή μουσικής κάλυψης, τη σύνδεση με δορυφόρους για τη μετάδοση προγραμμάτων ξένων ραδιοφωνικών σταθμών με τους οποίους είναι συμβεβλημένος ο ραδιοφωνικός σταθμός, η αρχειοθέτηση του προγράμματος κ.α.

Σημειωτέον επίσης ότι άπαντες είμαστε οικονομικά τακτοποιημένα και κατά πάντα ενεργά μέλη της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «Ένωση Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας – Ε.Τ.Ε.Ρ.»,η οποία κάθε χρόνο καταρτίζει με την αντίστοιχη εργοδοτική οργάνωση Ε.Ι.Ι.Ρ.Α. (Ένωση Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αθηνών) κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.1876/1990 περί συλλογικών διαπραγματεύσεων την εκάστοτε ισχύουσα και κηρυσσόμενη στη συνέχεια Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Σ.Σ.Ε.), η οποία εν συνεχεία κηρύσσεται υποχρεωτική και η οποία δεσμευτικά καθορίζει τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηχοληπτών, τόσο των ιδιωτικών επιχειρήσεων ραδιοφωνίας όσο και των δημοτικών ραδιοσταθμών, όπως είναι εν προκειμένω η εναγομένη.

Ο εξαρτημένος άλλωστε αληθής χαρακτήρας της σύμβασης εργασίας μας, έχει ήδη κριθεί με τις υπ’ αριθμ. 2063/2010 για τον πρώτο από εμάς και 2062/2010 για τους δεύτερο και τρίτο, αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών επί αγωγών μας, αφού άπαντες απασχοληθήκαμε υπό τις αυτές ακριβώς συνθήκες απασχόλησης και εκτελώντας τα αυτά καθήκοντα με καθεστώς ωραρίου, υπό τον έλεγχο και τη καθοδήγηση των νομίμων εκπροσώπων της Δημοτικής Επιχείρησης, σε καθορισμένο τόπο απασχόλησης και με τεχνικά μέσα που μας παρείχε η υπηρεσία του, οι δε αποδοχές μας καταβάλλονταν σε μηνιαία βάση.

Πλην όμως η εργοδότριά μας με ευθύνη του νομίμου εκπροσώπου της κατά παράβαση των νομίμως προβλεπομένων από τις εκάστοτε ισχύουσες ΣΣΕ, που καταρτίζονται μεταξύ Ένωσης Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας (πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης) και Ένωσης Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αθηνών, ισχύουσα και κηρυχθείσα υποχρεωτική για το έτος 2011, είναι η υπ’ αριθμ. 30/2010 Διαιτητική Απόφαση του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών ραδιοφώνου-μελών της ΕΤΕΡ, δεν έχει προβεί μέχρι και σήμερα στην καταβολή και εξόφληση των νόμιμα οφειλομένων σε εμάς διαφορών αποδοχών μας με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες για εμάς ΣΣΕ, παρά το γεγονός ότι ήδη τόσο ατομικά έκαστος από εμάς όσο και μέσω της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής μας οργάνωσης ΕΤΕΡ, έχουμε διαμαρτυρηθεί εγγράφως και προφορικώς προς τούτο.

Επειδή η εργοδότριά μας, μας οφείλει και δεν έχει καταβάλλει σε κάθε ένα από εμάς έως σήμερα τις ως άνω νόμιμα οφειλόμενη διαφορά αποδοχών και τις ως άνω δεδουλευμένες αποδοχές μας, τις οποίες μας έχει αποστερήσει υπό τον σύμφωνα με τα ανωτέρω ψευδεπίγραφο νομικό χαρακτηρισμό των συμβάσεων εργασίας μας, καταθέσαμε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία συζητήθηκε στις 18.07.12. Μάρτυρας εναντίον μας ήταν η κα. Αθηνά Κορλίρα. Η στάση της αυτή, εκτός από προδήλως αντισυναδελφική, μας δυσχεραίνει στη διεκδίκηση νομίμων δικαιωμάτων μας, εξυπηρετεί αντικειμενικά την εργοδοτική αδιάλλακτη στάση εναντίον μας, η οποία επιχειρεί εκτός από το να μην μας καταβάλει τις νόμιμα οφειλόμενες δεδουλευμένες αποδοχές μας και να μας οδηγήσει, μέσω απολύσεων στην ανεργία και μάλιστα χωρίς καν τα στοιχειώδη δικαιώματα των απολυμένων (αποζημίωση κλπ)…».

Η έγκληση κρίθηκε βάσιμη και αποφασίσθηκε ομόφωνα η άσκηση πειθαρχικής δίωξης κατά της συν. Αθηνάς Κορλίρα, για παράβαση του άρθρου 7, παρ. 1, εδ. α’ και θ’ του Καταστατικού και άρθρου 3, παρ. γ’ και άρθρου 4, παρ. β’ του Κώδικα Αρχών Δεοντολογίας

Οι μάρτυρες του εγκαλούντος, κατέθεσαν:

Γιώργος Καρανικολάου:

«Η κα. Κορλίρα είναι αρχισυντάκτρια στο ξενόγλωσσο Ρ/Σ “ Air” και ήρθε και κατέθεσε εναντίον μας σε δίκη για ασφαλιστικά μέτρα για να πληρωθούμε οι τεχνικοί.

Στην κατάθεσή της δεν είπε όλη την αλήθεια, αλλά τη μισή αλήθεια. Συγκεκριμένα είπε ότι δουλεύαμε μέχρι και το τέλος του 2011 και ότι από εκεί και πέρα είχαμε σταματήσει να απασχολούμαστε, πράγμα αναληθές, γιατί ποτέ δεν απολυθήκαμε και συνεχίσαμε να πηγαίνουμε κανονικά στο σταθμό. Ενώ είναι συνάδελφος, με την οποία εργαζόμαστε μαζί πολλά χρόνια, πήγε και κατέθεσε εναντίον μας στο δικαστήριο».

Δημήτρης Καμαρινόπουλος (πρόεδρος ΕΤΕΡ):

«Επιβεβαιώνω καθ όλα την καταγγελία του κ. Δώδη και υπήρξα αυτήκοος μάρτυς της κατάθεσης της κας. Κορλίρα στο Πρωτοδικείο Αθηνών, εναντίον των τριών μελών της ΕΤΕΡ για απλήρωτα δεδουλευμένα.

Επίσης, θεωρώ και ανοίκεια τη συμπεριφορά της συγκεκριμένης κατά τους ελέγχους που έκανε η ΕΤΕΡ με την ΕΥΠΕΑ του ΙΚΑ και το ΣΕΠΕ στο Ρ/Σ “ Air” για τον ίδιο λόγο».

Κοσμάς Ανδρεόπουλος:

«Είμαι ηχολήπτης στον Ρ/Σ “ Air”. Η συν. Κορλίρα κατέθεσε ως μάρτυρας της δημοτικής επιχείρησης στο δικαστήριο (18.07.12), στην υπόθεση ασφαλιστικών μέτρων των τριών τεχνικών της ΔΕΡΑ.

Ως προς το περιεχόμενο της κατάθεσής της, ρωτήθηκε από το δικαστήριο το αντικείμενο της εργασίας μας, αν ήταν ηχοληψία ή μουσική επιμέλεια, και ανέφερε ότι δεν γνωρίζει, ενώ γνωρίζει πολύ καλά. Ρωτήθηκε, επίσης, για το εάν η επιχείρηση έκανε χρήση των υπηρεσιών μας και απάντησε ότι μας απασχολούσε μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2012, ενώ το διάστημα ήταν πολύ μεγαλύτερο.

Προσκομίζω την απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών (13075/2012), όπου προκύπτει η κατάθεση της κας. Κορλίρα».

Οι μάρτυρες της εγκαλουμένης, κατέθεσαν:

Δώρα Σαρρή:

«Η κα. Κορλίρα ως γενική αρχισυντάκτρια του ξενόγλωσσου προγράμματος « Air», του «Αθήνα 9,84», κατέθεσε στο δικαστήριο, εξ όσων γνωρίζω, τα πραγματολογικά στοιχεία της υπόθεσης, αποκλειστικά, τα οποία έχουν ως εξής:

Ο κ. Δώδης μετά από αλλεπάλληλες συμβάσεις έργου, ζήτησε από τη διοίκηση να προσληφθεί με σύμβαση αορίστου χρόνου. Δεδομένης της απαγόρευσης προσλήψεων στο Δημόσιο, (ο «Αθήνα 9,84» είναι ΝΠΙΔ του Δημοσίου), η διοίκηση διευκρίνισε ότι μπορεί να προχωρήσει σ’ αυτό το βήμα μόνο αν υπάρχει δικαστική απόφαση. Η πρωτόδικη απόφαση που προσκόμισε ο κ. Δώδης, δεν συνιστούσε υποχρέωση της διοίκησης προς τούτο.

Εν αναμονή των δικαστικών εξελίξεων, η διοίκηση συνέχισε να απασχολεί τον κ. Δώδη, παρά το γεγονός ότι αυτός αρνήθηκε να υπογράψει νέα σύμβαση έργου, καταβάλλοντάς του έναντι με απόδειξη δαπάνης το ποσό των €5.000, με μελλοντική εκκαθάριση των οφειλομένων αν υπογραφόταν σύμβαση. Μετά την παρέλευση περίπου έξι μηνών, και ενώ ο κ. Δώδης συνέχιζε να αρνείται την υπογραφή σύμβασης έργου και δεν υπήρχαν δικαστικά νεότερα, η διοίκηση έκανε σαφές στον κ. Δώδη ότι δεν μπορεί να συνεχίσει να απασχολείται στο σταθμό. Ο κ. Δώδης, όπως και άλλοι δυο συνάδελφοί του, συνέχισαν να έρχονται στο σταθμό, χωρίς να εργάζονται, θεωρώντας κατόπιν συμβουλής του δικηγόρου τους, ότι έτσι κατοχυρώνεται η εργασία τους.

Στο δικαστήριο που ακολούθησε, η κα. Κορλίρα κατέθεσε, εξ όσων γνωρίζω, ακριβώς αυτά, ως προϊσταμένη του κ. Δώδη και του ξενόγλωσσου προγράμματος γενικότερα.

Ας σημειωθεί ότι, εξ όσων γνωρίζω, η δικαστική επιδίωξη της υπόθεσης εκ μέρους του κ. Δώδη, δεν συνεχίζεται.

Από την αρχή του «Καλλικράτη» δεν έχει γίνει καμία πρόσληψη αορίστου χρόνου, απαγορεύεται.

Η κα. Κορλίρα, η οποία εργάζεται με σύμβαση ορισμένου χρόνου ως γενική αρχισυντάκτρια του “ Air”, κλήθηκε από τη διεύθυνση του σταθμού να καταθέσει το νομικό πλαίσιο απασχόλησης του κ. Δώδη».

Δημήτρης Τριανταφυλλίδης:

«…Ως αρχισυντάκτρια η συν. Κορλίρα, ενέτασσε τους τρεις ηχολήπτες στο πρόγραμμα εκπομπών και υπέγραφε τις μηνιαίες καταστάσεις καταβολής των μισθών, όσο είχε εντολή από τη διοίκηση του σταθμού. Όταν δόθηκε αντίθετη εντολή, μετά από έξι μήνες, σταμάτησε να το κάνει.

Η διελκυστίνδα μεταξύ των τριών εργαζομένων και της διοίκησης, προέκυψε όταν αρνήθηκαν να υπογράψουν σύμβαση ως μουσικοί παραγωγοί, ιδιότητα με την οποία εσύναψαν την πρώτη σύμβαση την πρώτη σύμβαση.

Αυτή η διελκυστίνδα δημιούργησε αρκετά προβλήματα και στους υπόλοιπους εργαζόμενους. Αυτό είχε ως συνέπεια οι εργαζόμενοι του σταθμού να βρεθούν ανάμεσα στις δράσεις ενός Σωματείου και τις αποφάσεις της διεύθυνσης. Όταν έγινε το δικαστήριο, με το οποίο οι τρεις ηχολήπτες, εγκαλούσαν τη διεύθυνση του σταθμού, η συν. Κορλίρα κληθείσα ως μάρτυρας, με την κατάθεσή της συνέβαλε τα μέγιστα για τη δικαίωση των τριών ηχοληπτών.

Η συν. Κορλίρα ήταν υποχρεωμένη εκ της θέσεώς της και των αρμοδιοτήτων της, να δώσει τις απαραίτητες διευκρινίσεις ενώπιον του δικαστηρίου. Αν δεν υπήρχε η κατάθεση της Κορλίρα, δεν θα δικαιώνονταν οι ηχολήπτες.

Ερ.: Στη περίπτωση που δεν δεχόταν να καταθέσει στο δικαστήριο η συν. Κορλίρα, θεωρείτε ότι θα είχε επιπτώσεις από τη διοίκηση του σταθμού, καθώς η σύμβασή της λήγει στις 13.09.13;

Απ.: Στις ημέρες που ζούμε, όλα μπορούν να συμβούν».

Αλεξάνδρα Βουδούρη:

«Είμαι διπλωματική συντάκτρια και στο ξενόγλωσσο του «Αθήνα 9,84» και στο «Αθήνα 9,84». Ήμουν παρούσα όταν έγινε το τηλεφώνημα από το νομικό τμήμα του σταθμού στην κα. Κορλίρα, να παραστεί στο δικαστήριο, εκπροσωπώντας τη διοίκηση στην υπόθεση των τριών ηχοληπτών. Παρουσιάστηκε ως εντολή, χωρίς να αφήνει περιθώριο αρνήσεως.

Όσον αφορά την κατηγορία περί αντισυναδελφικής συμπεριφοράς, εκτιμώ πως εφόσον υπήρχε ειλημμένη απόφαση από το σταθμό, πως οι τρεις ηχολήπτες δεν αποτελούσαν εργαζόμενους του ξενόγλωσσου τμήματος από τις 14.12.11 έως τον Ιούνιο του 2012, η κα. Κορλίρα δεν θα μπορούσε να υπερασπιστεί το αίτημά τους για καταβολή των δεδουλευμένων».

Στο απολογητικό υπόμνημά της, η εγκαλούμενη συν. Αθηνά Κορλίρα, ανέφερε:

«…Η διοίκηση του «Αθήνα 9,84» ζήτησε από εμένα, ως αρχισυντάκτρια του ξενόγλωσσου προγράμματος «Α ir 104,4» να καταθέσω τα πραγματικά γεγονότα στο δικαστήριο την ημέρα εκδίκασης των ασφαλιστικών μέτρων για την καταβολή δεδουλευμένων των κ. Δώδη, Καρανικολάου και Ανδρεόπουλου, τον περασμένο Ιούλιο (18.07.12), κρίνοντας ότι είμαι η καταλληλότερη.

Στο δικαστήριο κατέθεσα ότι ακριβώς ήξερα για την υπόθεση. Δήλωσα ότι οι κ. Δώδης, Καρανικολάου και Ανδρεόπουλος, εργάζονταν για το ξενόγλωσσο πρόγραμμα του σταθμού, όπως άλλωστε όλα τα χρόνια που εργάζομαι και εγώ στον σταθμό, έως τις 14.12.11, δηλαδή έως την ημέρα που μου δόθηκε η εντολή από τη διοίκηση του «Αθήνα 9,84» να πάψω να τους εντάσσω στο ξενόγλωσσο πρόγραμμα του σταθμού.

Από συναδελφικό ενδιαφέρον, ήξερα ότι υπήρχε μια εκκρεμότητα (νομική και οικονομική) με τις συμβάσεις τους, χωρίς όμως να γνωρίζω πάρα πολλές λεπτομέρειες.

Γενικά, τα οικονομικά και τα νομικά θέματα των συναδέλφων δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητές μου, οπότε και λεπτομέρειες για το τι ιδιότητες αναγράφουν οι συμβάσεις τους και τα χρήματα που παίρνουν δεν τα γνωρίζω.

Θεωρώ ότι είναι άδικο να με κατηγορούν οι τρεις κύριοι ότι δεν δήλωσα «όλη την αλήθεια», διότι το αν οι συμβάσεις τους με την επιχείρηση ήταν ως μουσικοί επιμελητές ή ως ηχολήπτες και τι είδους συμβάσεις υπέγραφαν στο παρελθόν δεν μου ήταν -και εξακολουθεί να μην μου είναι-γνωστό.

Αυτό που εγώ μπορώ να σας δηλώσω με βεβαιότητα, όπως κατέθεσα και στο δικαστήριο, είναι ότι οι τρεις κύριοι, παρά την εκκρεμότητα που είχαν με το νομικό τμήμα του σταθμού, εργάζονταν για το ξενόγλωσσο πρόγραμμα («Α ir 104,4») έως και τις 14.12.11.

Εγώ του ενημέρωσα για την εντολή που μου δόθηκε και έτσι από εκείνη την ημέρα και μετά, έως και το τέλος Ιουνίου 2012, οι κ. Δώδης, Καρανικολάου και Ανδρεόπουλος δεν απασχολούνταν στο πρόγραμμα του σταθμού.

Το γεγονός ότι βρίσκονταν όλο αυτό το διάστημα σε μια αντιδικία με την διοίκηση, ότι έρχονταν στον χώρο εργασίας και ότι ακολούθησαν διαπληκτισμοί και επεισόδια με την διοίκηση του σταθμού – -ακόμη και την αναστολή του ξενόγλωσσου προγράμματος κάποιες μέρες – μόνο σε άβολη και δυσάρεστη θέση με έβαλαν. Όμως, αυτό δεν ακυρώνει το γεγονός ότι είχε λήξει (με εντολή της διοίκησης) η συνεργασία τους με τον σταθμό.

Συνεπώς, η διεκδίκησή τους για δεδουλευμένα για το διάστημα από τις 14.12.11 έως τον Ιούνιο 2012, δεν θα μπορούσε να με βρει σύμφωνη στο δικαστήριο, μιας και έρχεται σε αντίθεση με τις εντολές που μου δόθηκαν, με το πρόγραμμα που είχα επιμεληθεί την περίοδο από τον Δεκέμβριο 2011 έως τον Ιούνιο 2012 και συνεπώς δεν θεωρώ ότι αποτελεί «αντισυναδελφική συμπεριφορά». Πως θα μπορούσα λοιπόν να καταθέσω το αντίθετο στο δικαστήριο;».

Το ΠΠΣ, αφού έλαβε υπόψη του τις μαρτυρικές καταθέσεις, την απολογία της εγκαλουμένης και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου, θεωρεί ότι:

Είναι πάγια θέση των Πειθαρχικών Συμβουλίων ότι αποτελεί παραβίαση της δεοντολογίας, η μαρτυρική κατάθεση δημοσιογράφου έναντι συναδέλφου του σε εργατικές διεκδικήσεις.

Το γεγονός και μόνο ότι η συν. Αθηνά Κορλίρα, υπάκουσε στην εργοδοσία και κατέθεσε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, κατά την εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων, που άσκησαν οι τρεις ηχολήπτες του ξενόγλωσσου σταθμού του «Αθήνα 9,84», προδίδει αντισυναδελφική συμπεριφορά και έλλειψη συναδελφικής αλληλεγγύης.

Πόσω μάλλον που τόσο από την απολογία της, όσο και από τις δηλώσεις του εγκαλούντος, και τις καταθέσεις των μαρτύρων του, αποδεικνύεται ότι η συνάδελφος απέφυγε να παρουσιάσει την πραγματική αλήθεια, με συνέπεια οι ενδιαφερόμενοι όχι μόνο να χάσουν τα δεδουλευμένα τους, αλλά τελικά και να απολυθούν.

Συγκεκριμένα στην έγκλησή του κατά της Αθηνάς Κορλίρα, ο συν. Δημήτρης Δώδης, αναφέρει:

«…Μάρτυρας εναντίον μας ήταν η κα. Αθηνά Κορλίρα. Η στάση της αυτή, εκτός από προδήλως αντισυναδελφική, μας δυσχεραίνει στη διεκδίκηση νομίμων δικαιωμάτων μας, εξυπηρετεί αντικειμενικά την εργοδοτική αδιάλλακτη στάση εναντίον μας, η οποία επιχειρεί εκτός από το να μην μας καταβάλει τις νόμιμα οφειλόμενες δεδουλευμένες αποδοχές μας και να μας οδηγήσει, μέσω απολύσεων στην ανεργία και μάλιστα χωρίς καν τα στοιχειώδη δικαιώματα των απολυμένων (αποζημίωση κλπ)…».

Η συν. Κορλίρα στην απολογία της καταθέτει ότι: «…η διεκδίκησή τους για δεδουλευμένα για το διάστημα από τις 14.12.11 έως τον Ιούνιο 2012, δεν θα μπορούσε να με βρει σύμφωνη στο δικαστήριο, μιας και έρχεται σε αντίθεση με τις εντολές που μου δόθηκαν, με το πρόγραμμα που είχα επιμεληθεί την περίοδο από τον Δεκέμβριο 2011 έως τον Ιούνιο 2012 και συνεπώς δεν θεωρώ ότι αποτελεί «αντισυναδελφική συμπεριφορά». Πως θα μπορούσα λοιπόν να καταθέσω το αντίθετο στο δικαστήριο;».

Η όλη συμπεριφορά της συν. Κορλίρα και από άλλα στοιχεία της απολογίας της, δεν παύει να τη φέρει υπόλογη έναντι των εργασιακών συμφερόντων των συναδέλφων, κάτι που θα μπορούσε να είχε αποφύγει και δεν το έπραξε.

Κατόπιν αυτών, το ΠΠΣ έκρινε ομόφωνα την εγκαλούμενη συν. Αθηνά Κορλίρα, πειθαρχικά ελεγκτέα, για παράβαση του άρθρου 7, παρ. 1, εδ. α’ και θ’ του Καταστατικού και άρθρου 3, παρ. γ’ και άρθρου 4, παρ. β’ του Κώδικα Αρχών Δεοντολογίας.

Ως προς την ποινή, με ψήφους 3 επιβλήθηκε η προσωρινή διαγραφή 3 μηνών από τα μητρώα της ΕΣΗΕΑ. Ένα μέλος πρότεινε την προσωρινή διαγραφή 6 μηνών, ενώ το άλλο μέλος πρότεινε την επίπληξη με ανάρτηση της απόφασης στους χώρους εργασίας.

Η απόφαση καθαρογράφηκε την Τρίτη, 09.07.13.

 

Η προεδρεύουσα                                                   Η γραμματέας

Αικατερίνη Δουλγεράκη                                          Μαρία Χριστοφοράτου