1

Απόφαση υπ’αρ. 1/2024 του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου

 

     ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ Η.Ε.Α.

   Ακαδημίας 20, 106 71 ΑΘΗΝΑ

 ΤΗΛ: 21036 75 440 FAX: 21036 75 530

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Απόφαση υπ’ αριθμ. 1/2024

 

Περίληψη:

To ΔΠΣ, ύστερα από αυτεπάγγελτη πειθαρχική δίωξη του ΠΠΣ, έκρινε ομόφωνα πειθαρχικά ελεγκτέα τη συν. A. Δ., για αντισυναδελφική και αντιδεοντολογική συμπεριφορά.

Ποινή:

Ομόφωνα, επιβλήθηκε η διατήρηση της πρωτόδικης ποινής της προσωρινής διαγραφής 1 έτους από τα μητρώα της ΕΣΗΕΑ.

=====================

 Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο της Ενώσεως Συντακτών ΗΕΑ, συνήλθε σήμερα Πέμπτη, 11 Ιανουαρίου 2024, στα επί της οδού Ακαδημίας 20 γραφεία του, υπό την προεδρία του προέδρου Παύλου Γερακάρη και με την παρουσία των τακτικών μελών Κώστα Τσουπαρόπουλου, Σπύρου Φρεμεντίτη, των αναπληρωματικών μελών Ελένης Τράϊου, Σωτήρη Στανωτά Τόγκα, καθώς και της γραμματέως Μαρίας Χριστοφοράτου, προκειμένου να εξετάσει την από 31.10.23 έφεση της συν. Α. Δ. κατά της υπ’ αριθμ. 8/2023 απόφασης του Πρωτοβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Σ Κ Ε Π Τ Ι Κ Ο

Το ΔΠΣ, αφού έλαβε υπόψη τις μαρτυρικές καταθέσεις, την απολογία της εφεσιβάλλουσας και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου, αποφαίνεται ως ακολούθως:

Κατ’ αρχήν, υπογραμμίζει την άρνηση της συν. Α. Δ. να παραστεί αυτοπροσώπως στο ΔΠΣ,  καθώς και την άρνησή της να ορίσει μάρτυρες για την εκδίκαση της εφέσεώς της, στάση η οποία δύναται να ερμηνευθεί ως ένδειξη περιφρόνησης προς Όργανο του Σωματείου της.

Ταυτόχρονα, θεωρεί την συμπεριφορά της (όπως προκύπτει από τη σχετική κατάθεση) προς εκλεγμένο μέλος Δ.Σ. του Σωματείου μας, το οποίο, εκ της θέσεώς του, είχε υποχρέωση και δικαίωμα να παρέμβει και να προσπαθήσει να εμποδίσει την απόλυση συναδέλφου και μέλους  του, τουλάχιστον απρεπή και προσβλητική.

Με αφορμή την επίκληση από την συν. Α. Δ. δικαστικών αποφάσεων, το ΔΠΣ είναι υποχρεωμένο να τονίσει ότι, λειτουργεί με βάση το Καταστατικό του Σωματείου και τον Κανονισμό των Π.Σ., αλλά και το γεγονός ότι οι αποφάσεις πρωτοβάθμιων δικαστηρίων, τις οποίες επικαλείται, έχουν εφεσιβληθεί, αναμένεται η απόφαση του Εφετείου και ως εκ τούτου, το ΔΠΣ δεν είναι υποχρεωμένο να τις λάβει υπόψη του.

Στην προκειμένη περίπτωση, υπάρχει αντικειμενικώς το γεγονός της απόλυσης συναδέλφου  και οι ισχυρισμοί της συν. Α. Δ., δεν έπεισαν τα Μέλη του ΔΠΣ.

Κατόπιν αυτών, το ΔΠΣ ομόφωνα έκρινε ότι η εφεσιβάλλουσα συν. Α. Δ. είναι πειθαρχικά ελεγκτέα, για παράβαση του άρθρου 7, παρ. 1, εδ. α’ και θ’ του Καταστατικού.

Ως προς την ποινή, ομόφωνα διατηρήθηκε η πρωτόδικη ποινή ήτοι της προσωρινής διαγραφής 1 έτους από τα μητρώα της ΕΣΗΕΑ.

 

Η απόφαση καθαρογράφηκε την Πέμπτη, 18.01.24.

 

        O πρόεδρος                                                                           Η γραμματέας

                  Παύλος Γερακάρης                                                                  Μαρία Χριστοφοράτου