1

Απόφαση υπ’αριθμ. 12/2021 του Πρωτοβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου

ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ Η.Ε.Α.

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Απόφαση υπ’ αριθμ. 12/2021

 

Περίληψη:

Οι συν. Β. Χ. και Π. Π. ομοφώνα κρίθηκαν πειθαρχικά ελεγκτέοι, ύστερα από αυτεπάγγελτη πειθαρχική δίωξη του Συμβουλίου, για αντιδεοντολογική συμπεριφορά.

Ποινή:

Στον εγκαλούμενο συν. Β. Χ., με ψήφους 4 έναντι 1, επιβλήθηκε η προσωρινή διαγραφή 6 μηνών από τα μητρώα της ΕΣΗΕΑ. Η μειοψηφία ήταν υπέρ της επίπληξης με ανάρτηση της απόφασης στους χώρους εργασίας.

Στον εγκαλούμενο συν. Π. Π., με ψήφους 4 έναντι 1, επιβλήθηκε η προσωρινή διαγραφή 4 μηνών από τα μητρώα της ΕΣΗΕΑ. Η μειοψηφία ήταν υπέρ της επίπληξης με ανάρτηση της απόφασης στους χώρους εργασίας.

================

Το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών συνήλθε σήμερα Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2021 υπό την προεδρία του προέδρου συν. Ιωάννη Αποστολόπουλου και με την παρουσία των τακτικών μελών συν. Αικατερίνης Δουλγεράκη, Γιώργου Μέρμηγκα, Δήμητρας Γκουντούνα, Γιώργου Γκιώνη, καθώς και της γραμματέως Μαρίας Χριστοφοράτου, προκειμένου να εκδώσει απόφαση επί της από 17.06.21 αυτεπάγγελτης πειθαρχικής δίωξης του Συμβουλίου κατά των συν. Β. Χ. και Π. Π.

ΣΚΕΠΤΙΚΟ

To ΠΠΣ, αφού έλαβε υπόψη τα απολογητικά υπομνήματα των εγκαλουμένων και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου, αποφαίνεται ως ακολούθως:

 Α.

Ο πρώτος εγκαλούμενος συν. Β. Χ., Γενικός Διευθυντής του ρ/σ Σκάι 100,3, δεν αμφισβητεί το πραγματικό γεγονός, της μη συμμετοχής του στην απεργιακή κινητοποίηση στις 10.06.21.

Ο συν. Β. Χ. σημειώνει ότι απευθύνθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ, ζητώντας να επιτραπεί η μερική έστω ειδησεογραφική λειτουργία του ρ/σ Σκάι, όπου ασκεί τα καθήκοντα του Γενικού Διευθυντή. Όπως όμως δηλώνει, δεν υπήρξε ανάλογη έγκριση, που κατά ένα βαθμό θα ήταν και επιλεκτική-προνομιακή έναντι των άλλων Μέσων. Παρά ταύτα, όμως, ο ίδιος αγνόησε το γεγονός της μη χορήγησης σχετικής άδειας και διαφοροποιήθηκε από τις αποφάσεις για απεργία.

Ισχυρίζεται ακόμη ότι εργάστηκε με σκοπό την ενημέρωση των πολιτών, αναφερόμενος προφανώς στη σχετική διάταξη του Προοιμίου του Καταστατικού. Επίσης, μνημονεύει και τη Συνταγματική διάταξη που αναφέρεται στο δικαίωμα της απεργίας, με τη δική του αξιολόγηση και ερμηνεία.

Το Καταστατικό της ΕΣΗΕΑ, ισχύει περισσότερο από μια τεσσαρακονταετία και η μακρόχρονη εφαρμογή του, δεν αφήνει κανένα περιθώριο παρερμηνειών, αλλά αντίθετα με σαφήνεια προσδιορίζει τη σημασία και την έννοια κάθε διάταξης. Τα αναφερόμενα στο Προοίμιο, περί υποχρέωσης των δημοσιογράφων, προς ενημέρωση του κοινωνικού συνόλου, επισημαίνουν πράγματι το αντίστοιχο καθήκον των μελών της ΕΣΗΕΑ, όπως όλοι το αντιλαμβάνονται. Βέβαια, η διάταξη αυτή καθόλου δεν αναιρεί όσα διατυπώνονται με ακρίβεια στο εδάφιο ιζ’ του άρθρου 7, παρ. 1 του Καταστατικού, που ορίζει ότι τα μέλη της ΕΣΗΕΑ μεταξύ άλλων, οφείλουν: «Να πειθαρχούν απόλυτα στις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως για απεργία». Και κατά την μακρόχρονη τεσσαροκονταετή πορεία, με βάση αυτή τη σαφή διάταξη, κάθε απεργοσπαστική συμπεριφορά, επέσυρε τα επιτίμια είτε με απόφαση του ΔΣ είτε των Οργάνων Δεοντολογίας. Έτσι, όλοι πλέον γνωρίζουν το τι ισχύει στο πλαίσιο της συνδικαλιστικής υπευθυνότητας κάθε μέλους του Σωματείου μας, όσον αφορά τις κινητοποιήσεις του κλάδου. Συνεπώς, η επίκληση του Προοιμίου του Καταστατικού, έχει εντελώς προσχηματικό αν όχι εμπαικτικό χαρακτήρα, καθώς δεν υπάρχουν περιθώρια παρερμηνειών.

Άλλωστε, αν γινόταν δεκτή η προβαλλόμενη άποψη, ουσιαστικά θα σήμαινε πως οι συνάδελφοι που πειθαρχούν στις αποφάσεις του Σωματείου μας για απεργιακές κινητοποιήσεις, θα ήταν εκείνοι που παραβιάζουν το Καταστατικό, αρνούμενοι δήθεν να ανταποκριθούν στο καθήκον τους προς ενημέρωση του συνόλου και αντίθετα θα εμφανίζοντο ως τάχα υπερασπιστές του Καταστατικού οι διασπαστές του κατά περίπτωση συνδικαλιστικού μας αγώνα.

Έτσι, η όλη αυτή επιχειρηματολογία, εντάσσεται στη γνωστή απεργοσπαστική τακτική ορισμένων δημοσιογράφων, αλλά και ευρύτερα διαφόρων εργαζομένων, που αρνούνται να συνταχθούν με τις κινητοποιήσεις της συνδικαλιστικής τους οργάνωσης, θεωρώντας ότι αυτό ανήκει στους υπόλοιπους συναδέλφους τους, αλλά προφανώς εκείνοι αποκομίζουν μαζί τους τα όποια οφέλη κάθε απεργιακού αγώνα.

Εξάλλου, κάθε δημοσιογράφος έχει την ελεύθερη επιλογή να ενταχθεί ή όχι στην ΕΣΗΕΑ. Είναι όμως αυτονόητο ότι η εκούσια ένταξή του στην Ένωση, συνεπάγεται αυτοδίκαια και την υποχρέωση να τηρεί και να σέβεται τις διατάξεις, που διαλαμβάνονται στο Καταστατικό του Σωματείου μας…….

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο εγκαλούμενος συνάδελφος έχει την ιδιότητα του Γενικού Διευθυντού του ρ/σ Σκάι, θέση αυξημένης αρμοδιότητας και ευθύνης. Και συνακόλουθα έχει και αυξημένη ευθύνη ως προς την άρνησή του, να ακολουθήσει την απεργιακή κινητοποίηση της Ένωσης, καθώς αναπόφευκτα επηρεάζει και τη στάση των συναδέλφων που λειτουργούν υπό τις εντολές του.

Η όλη αυτή συμπεριφορά του, όπως αναφέρεται και στο κατηγορητήριο, έρχεται σε απόλυτη αντίθεση με τη δεοντολογία.

Κατόπιν αυτών, το ΠΠΣ έκρινε τον εγκαλούμενο συν. Β. Χ., ομόφωνα πειθαρχικά ελεγκτέο για παράβαση του άρθρου 7, παρ. 1, εδ. α’ και ιζ’ του Καταστατικού και άρθρου 4, παρ. α’ του Κώδικα Αρχών Δεοντολογίας.

Ως προς την ποινή, με ψήφους 4 έναντι 1 επιβλήθηκε η προσωρινή διαγραφή 6 μηνών από τα μητρώα της ΕΣΗΕΑ. Η μειοψηφία ήταν υπέρ της επίπληξης με ανάρτηση της απόφασης στους χώρους εργασίας.

Β.

Ο δεύτερος εγκαλούμενος συν. Π. Π., δεν αμφισβητεί το πραγματικό γεγονός, της μη συμμετοχής του στην απεργιακή κινητοποίηση στις 10.06.21.

Ο εγκαλούμενος συν. Π. Π., υποστηρίζει την άποψη πως μετά από ορισμένα γεγονότα, αποφάσισε να μην απεργεί κατά τις ημέρες γενικών απεργιών με στόχο την ενημέρωση των πολιτών. Οι θέσεις του αυτές, όμως, εναρμονίζονται και προς τα όσα ο πρώτος εγκαλούμενος συν. Β. Χ. υποστηρίζει. Για τούτο, το Συμβούλιο επισημαίνει ότι και για την περίπτωσή του ισχύουν τα ανάλογα.

Ειδικότερα τονίζει ότι η θέση του αυτή έρχεται σε απόλυτη αντίθεση με όσα το Καταστατικό στο άρθρο 7, παρ. 1, εδ. ιζ’ επιτάσσει για την υποχρέωση όλων των μελών της Ενώσεως, να ακολουθούν τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης για απεργιακές κινητοποιήσεις.

…….

Ο συνάδελφος μπορεί να διατηρεί τις όποιες προσωπικές του απόψεις, που ενδεχομένως και άλλα μέλη να συμμερίζονται, αλλά δεν έχει το δικαίωμα να διαφοροποιείται προς τις αποφάσεις της Διοίκησης του Σωματείου για απεργιακό αγώνα. Η υποχρέωση αυτή είναι συνακόλουθη της ελεύθερης επιλογής του να ενταχθεί στην ΕΣΗΕΑ, κάτι που συνεπάγεται και την τήρηση του Καταστατικού. Ή πάλι εάν εκ των υστέρων, θεωρεί ότι οι προσωπικές του απόψεις υπερτερούν των Καταστατικών διατάξεων, είναι θέμα προσωπικής του βούλησης να αποχωρήσει από τους κόλπους του Σωματείου μας.

Η όλη αυτή συμπεριφορά του, όπως αναφέρεται και στο κατηγορητήριο, έρχεται σε απόλυτη αντίθεση με τη δεοντολογία.

Κατόπιν αυτών, το ΠΠΣ έκρινε τον εγκαλούμενο συν. Π. Π., ομόφωνα πειθαρχικά ελεγκτέο για παράβαση του άρθρου 7, παρ. 1, εδ. α’ και ιζ’ του Καταστατικού και άρθρου 4, παρ. α’ του Κώδικα Αρχών Δεοντολογίας.

Ως προς την ποινή, με ψήφους 4 έναντι 1 επιβλήθηκε η προσωρινή διαγραφή 4 μηνών από τα μητρώα της ΕΣΗΕΑ. Η μειοψηφία ήταν υπέρ της επίπληξης με ανάρτηση της απόφασης στους χώρους εργασίας.

Η απόφαση καθαρογράφηκε και εγκρίθηκε την Τρίτη, 26.10.21.

Ο πρόεδρος                                            Η γραμματέας

Γιάννης Π. Αποστολόπουλος          Μαρία Χριστοφοράτου