1

ΑΠΟΛΥΣΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ‘ΕΛΕΥΘΕΡΟ’

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών καταγγέλλει με τον εντονότερο τρόπο την αντεργατική, αντισυνδικαλιστική και αντισυμβατική ενέργεια της εργοδοσίας της εφημερίδας “ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ” με την οποία απολύθηκε η εκπρόσωπός των εργαζομένων στην εφημερίδα αυτή.

Η απόλυση αυτή πέραν του καταχρηστικού και παράνομου χαρακτήρα της, πλήττει κατ’ ευθείαν την ελευθερία της συνδικαλιστικής έκφρασης και δράσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Σ.Η.Ε.Α. δηλώνει κατά τρόπο κατηγορηματικό ότι η εργοδοτική αυθαιρεσία δεν θα περάσει και θα αγωνιστεί για την επαναπρόσληψη της συναδέλφου χρησιμοποιώντας όλα τα νόμιμα δικαστικά και εξώδικα μέσα.