1

Απόλυτη προτεραιότητα στην ικανοποίηση των απλήρωτων συναδέλφων μας του MEGA

Δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα η πρόσκληση της ειδικής διαχειρίστριας της ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. προς υποψήφιους πλειοδότες για την πώληση του ενεργητικού του υπό ειδική διαχείριση Τ/Σ.

Οι υποψήφιοι πλειοδότες καλούνται να υποβάλουν κλειστές δεσμευτικές προσφορές έως την 1η-11-2019, κατόπιν αυτές θα ανοιχθούν ενώπιον συμβολαιογράφου και θα αναδειχθούν οι πλειοδότες.

Η ΕΣΗΕΑ θα παρακολουθήσει στενά τη διαδικασία πώλησης της ταινιοθήκης και των λοιπών περιουσιακών στοιχείων του MEGA η οποία θα πρέπει να γίνει με τη μέγιστη διαφάνεια ώστε να επιτευχθεί το μέγιστο ικανοποιητικό τίμημα και να ικανοποιηθούν οι δίκαιες αξιώσεις των συναδέλφων μας εργαζομένων του καναλιού.

Υπενθυμίζουμε προς πάσα κατεύθυνση ότι η κατά προτεραιότητα ικανοποίηση των εργατικών απαιτήσεων των συναδέλφων (μισθοί, αποζημιώσεις) είναι ο πρωταρχικός και αδιαπραγμάτευτος στόχος μας και θα χρησιμοποιήσουμε κάθε νόμιμο μέσο για την επίτευξή του.

               

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ