1

Απονομή Δημοσιογραφικών Βραβείων Ιδρύματος Προαγωγής Δημοσιογραφίας Αθαν. Β. Μπότση

Για τριακοστή πρώτη χρονιά το Ίδρυμα Προαγωγής Δημοσιογραφίας Αθαν. Β. Μπότση θα απονείμει τον προσεχή Δεκέμβριο τα καθιερωμένα Δημοσιογραφικά Βραβεία. Τα Βραβεία θα απονεμηθούν, όπως ορίζει η διαθήκη του Αθ. Μπότση, σε δημοσιογράφους που έχουν να παρουσιάσουν σημαντικές επιτυχίες σε οποιονδήποτε τομέα σε εφημερίδα, ραδιόφωνο, τηλεόραση, διαδίκτυο, φωτογραφία και που διακρίθηκαν για το σεβασμό τους στους κανόνες της δημοσιογραφικής δεοντολογίας.
Τα Βραβεία θα απονεμηθούν για δημοσιογραφικές εργασίες που πραγματοποιήθηκαν ΕΝΤΟΣ του 2014.
Η επιλογή των προς βράβευση δημοσιογράφων γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος μετά από εισήγηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής που αποτελείται αποκλειστικά από δημοσιογράφους και εκπροσώπους Δημοσιογραφικών Ενώσεων.
Το Ίδρυμα θα δέχεται υποψηφιότητες για βράβευση έως τις 14 Νοεμβρίου 2014.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Ιδρύματος, Βασ. Σοφίας 27 και στα τηλέφωνα 210 – 7245550 και 210 – 7245558.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ