1

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΕΔΟΕΑΠ

 

Η Εφορευτική Επιτροπή ανακοινώνει ότι κατά την ψηφοφορία της 12ης Ιουνίου 2001, για την εκλογή των πέντε μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των δύο μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., ψήφισαν 1.126 μέλη. Βρέθηκαν 1.105 έγκυρα και 21 άκυρα / λευκά ψηφοδέλτια.

Α – Για το Διοικητικό Συμβούλιο:
Ελαβαν ψήφους:

1. Γκοτσίνας Κωνσταντίνος (Εξακόσιες εβδομήντα μία) 671
2. Φαράκος Ορέστης (Εξακόσιες έντεκα) 611
3. Καζάκος Βασίλειος (Τριακόσιες ενενήντα οκτώ) 398
4. Σπανοπούλου Ελένη (Τριακόσιες ογδόντα τέσσερις) 384
5. Κατραμάδος Κωνσταντίνος (Τριακόσιες εβδομήντα) 370
6. Κοντράρου Γεωργία (Τζώρτζια) (Τριακόσιες εξήντα δύο) 362
7. Σαββίδης Γεώργιος (Τριακόσιες πενήντα μία) 351
8. Κορκόβελος Γεώργιος (Τριακόσιες μία) 301
9. Βρεττού Αικατερίνη (Εκατόν δέκα οκτώ) 118
10. Σπηλιόπουλος Αντώνης (Εξήντα εννέα) 69
Εκλέγονται, ως τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι πέντε (5) πρώτοι, και ως αναπληρωματικά μέλη οι πέντε (5) επόμενοι.

Β – Για την Εξελεγκτική Επιτροπή:
Ελαβαν ψήφους:

1. Πετρομανιάτης Βασίλειος (Τριακόσιες εβδομήντα τέσσερις) 374
2. Καρρέρ ’ρης – Διονύσιος (Τριακόσιες πενήντα μία) 351
3. Αξελός Γεώργιος (Τριακόσιες τριάντα πέντε) 335

Εκλέγονται ως τακτικά μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής οι δύο πρώτοι.