1

ΑΡΓΙΑ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Σύμφωνα με τις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις κ.λ.π., η εορτή του Αγίου Πνεύματος είναι ημέρα υποχρεωτικής αργίας για τους εργαζόμενους στις ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών.

Ως εκ τούτου, ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, Δευτέρα 31 Μαΐου 1999, δεν θα εκδοθεί και δεν θα κυκλοφορήσει καμία εφημερίδα.

Την επομένη του Αγίου Πνεύματος, Τρίτη 1 Ιουνίου 1999, θα εκδοθούν και θα κυκλοφορήσουν μόνο οι απογευματινές και οι αθλητικές εφημερίδες, ενώ την Τετάρτη, 2 Ιουνίου 1999, θα εκδοθούν και θα κυκλοφορήσουν κανονικά όλες οι εφημερίδες.

Οι συντάκτες των απογευματινών εφημερίδων δεν θα εργαστούν το Σάββατο και την Κυριακή, 29 και 30 Μαΐου 1999, και θα προσέλθουν στην εργασία τους το απόγευμα της Δευτέρας, 31 Μαΐου 1999.

Οι συντάκτες των πρωινών εφημερίδων δεν θα εργαστούν την Κυριακή και τη Δευτέρα, 30 και 31 Μαΐου 1999, και θα προσέλθουν στην εργασία τους την Τρίτη, 1 Ιουνίου 1999.

Οι συνάδελφοι των οικονομικών υπηρεσιών δεν θα εργαστούν τη Δευτέρα, 31 Μαΐου 1999, ενώ οι τεχνικοί Τύπου, οι εφημεριδοπώλες και το προσωπικό των Πρακτορείων θα εργαστούν ανάλογα με τις ημέρες έκδοσης και κυκλοφορίας των εφημερίδων.

Η αργία του Αγίου Πνεύματος θα τηρηθεί απαρέγκλιτα και με θρησκευτική ευλάβεια και δεν πρόκειται για κανένα λόγο να γίνει καμιά εξαίρεση.

Εφιστάται η προσοχή όλων των συναδέλφων, γιατί τυχόν παραβίαση της αργίας θα ελεγχθεί από τα Διοικητικά συμβούλια αυστηρότατα και θα επιβληθούν κυρώσεις.