1

ΑΡΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΚΑΙ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ

Λόγω της αργίας της Καθαρής Δευτέρας και της 25ης Μαρτίου, οι εφημερίδες θα κυκλοφορήσουν και οι εργαζόμενοι σ’ αυτές θα απασχοληθούν ως εξής:

Α. ΚΑΘΑΡΗ ΔΕΥΤΕΡΑ

Την Κυριακή, 12 Μαρτίου 2000, θα κυκλοφορήσουν κανονικά οι πρωινές εφημερίδες και οι Κυριακάτικες εκδόσεις.
Την Καθαρή Δευτέρα, 13 Μαρτίου 2000, δεν θα κυκλοφορήσει ΚΑΜΙΑ εφημερίδα.
Την Τρίτη, 14 Μαρτίου 2000, θα κυκλοφορήσουν όλες οι εφημερίδες που εκδίδονται τη Δευτέρα, οι συντάκτες των οποίων θα εργαστούν το απόγευμα της Καθαρής Δευτέρας, 13 Μαρτίου 2000, για την έκδοσή τους, όπως εργάζονται την Κυριακή για την έκδοση των φύλλων της Δευτέρας.
Και την Τετάρτη, 15 Μαρτίου 2000, θα κυκλοφορήσουν κανονικά όλες οι εφημερίδες.
Οι υπάλληλοι των Οικονομικών Υπηρεσιών δεν θα εργαστούν την Καθαρή Δευτέρα, 13 Μαρτίου 2000, ενώ οι τεχνικοί τύπου, οι εργαζόμενοι στα Πρακτορεία και οι εφημεριδοπώλες, θα εργαστούν ανάλογα με τις ημέρες κυκλοφορίας των εφημερίδων.

Β. 25η ΜΑΡΤΙΟΥ

Την Παρασκευή, 24 Μαρτίου 2000, θα κυκλοφορήσουν κανονικά όλες οι εφημερίδες.
Το Σάββατο, 25 Μαρτίου 2000, θα κυκλοφορήσουν μόνο οι πρωινές εφημερίδες και οι κυριακάτικες εκδόσεις.
Την Κυριακή, 26 Μαρτίου 2000, δεν θα κυκλοφορήσει ΚΑΜΙΑ εφημερίδα.
Τη Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2000, θα κυκλοφορήσουν όλες οι εφημερίδες που εκδίδονται τη Δευτέρα, οι συντάκτες των οποίων θα εργαστούν το απόγευμα της Κυριακής, 26 Μαρτίου 2000, για την έκδοσή τους, όπως εργάζονται κάθε Κυριακή για την έκδοση των φύλλων της Δευτέρας.
Και την Τρίτη, 28 Μαρτίου 2000, θα κυκλοφορήσουν κανονικά όλες οι εφημερίδες.
Από τους υπαλλήλους των Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, την Παρασκευή, 24 Μαρτίου 2000, θα εργαστεί μόνο το αναγκαίο προσωπικό (βάρδια) στο τμήμα αγγελιών και διαφημίσεων.
Οι τεχνικοί τύπου, οι εργαζόμενοι στα Πρακτορεία και οι εφημεριδοπώλες, θα εργαστούν ανάλογα με τις ημέρες κυκλοφορίας των εφημερίδων. Ειδικά, οι Τεχνικοί Τύπου που εργάζονται στα τυπογραφεία των εφημερίδων, την Παρασκευή, 24 Μαρτίου 2000, θα τελειώσουν την εργασία τους στις 5 μ.μ.

ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ