ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ

                      ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ       ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Web: http://www.esiea.gr – Ε-mail:info@esiea.gr Τηλ: 210-3675400, FAX: 210-3632608-3612384 Ακαδημίας 20, 106 71 Αθήνα Πέμπτη, 1η Σεπτεμβρίου 2016 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΤΙ ...