1

ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΕΔΟΕΑΠ

Η Εφορευτική Επιτροπή της Ε.Σ.Η.Ε.Α., συνήλθε σήμερα στα Γραφεία της Ένωσης επί της οδού Ακαδημίας αριθμός 20, για να εξετάσει τυχόν ενστάσεις στις ανακηρυχθείσες υποψηφιότητες των αρχαιρεσιών του ΕΔΟΕΑΠ. Δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση και η Εφορευτική Επιτροπή συζήτησε τα διαδικαστικά θέματα των εκλογών και ανακοινώνει τα ακόλουθα:

1. Θα υπάρξουν τρία εκλογικά τμήματα, όπως έγινε και με τις αρχαιρεσίες της ΕΣΗΕΑ της 15ης και 16ης Μαΐου 2001.

2. Η ψηφοφορία θα αρχίσει στις 9 το πρωί όπως ορίζει ρητά το Καταστατικό του ΕΔΟΕΑΠ και όπως ήδη θα πράξει και η ΕΠΗΕΑ και θα λήξει με τη δύση του ηλίου.