1

ΔΙΕΤΗΣ Σ.Σ.Ε. ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 2004-2005

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ ενέκρινε τους όρους της Συλλογικής Συμβάσεως Εργασίας με την ΕΙΗΕΑ, όπως αυτοί είχαν διαμορφωθεί κατά την τελευταία συνάντηση που είχε με τους εργοδότες στις 29 Ιουλίου 2004.
Η απόφαση ελήφθη με την πλειοψηφία των παρόντων και υπέρ της αποδοχής των όρων και της υπογραφής της ΣΣΕ ψήφισαν ο Πρόεδρος Μ. Μαθιουδάκης, ο Γενικός Γραμματέας Ν. Μεγγρέλης, ο Ταμίας Δ. Τσαλαπάτης και τα μέλη του Δ.Σ. Γ. Στεφανής και Κ. Μπετινάκης.
Μειοψήφησε το μέλος κ. Φανή Πετραλιά, ενώ ψήφισε λευκό ο Β’ Αντιπρόεδρος Π. Ράμμος.
Η Α’ Αντιπρόεδρος Νανά Νταουντάκη ήταν ασθενής. Το μέλος κ. Γ. Βλαβιανός εξουσιοδότησε τον Γ. Στεφανή να ενημερώσει τον Πρόεδρο ότι ψηφίζει υπέρ της ΣΣΕ, ενώ οι Δ. Τρίμης (μέλος του Δ.Σ.) και Τ. Κουϊκ (Ειδικός Γραμματέας) απουσίαζαν.
Η νέα ΣΣΕ, που αφορά το 2004 και το 2005, προέκυψε ύστερα από σκληρές και επίπονες διαπραγματεύσεις, καθώς και αγωνιστικές κινητοποιήσεις όλων των εργαζόμενων στον Τύπο και τα Μ.Μ.Ε.
Με τη νέα ΣΣΕ πετύχαμε:
• Για μεν το 2004 αύξηση 6,5% στα δύο πρώτα κλιμάκια και 6% στα υπόλοιπα, για δε το 2005 αύξηση 5,6% σε όλα τα κλιμάκια.
• Αναγνωρίζεται και προσμετράται -για την ένταξη στα κλιμάκια της ΣΣΕ- και η προϋπηρεσία δημοσιογράφων σε Ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς, όπως και στα Γραφεία Τύπου, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ του ευρύτερου δημόσιου τομέα και ΟΤΑ, εφ’ όσον υπάρχει για τον χρόνο αυτό ασφάλιση στο ΤΣΠΕΑΘ ή το ΤΑΙΣΥΤ ή το ΙΚΑ.
• Σε περίπτωση θανάτου του εργαζόμενου δημοσιογράφου καταβάλλεται στους οικείους του το 60% της αποζημίωσης λόγω απολύσεως, που προβλέπει ο νόμος 2112/20.

• Καταργείται το πλαφόν για τα τρία τελευταία χρόνια και για πρώτη φορά καταβάλλεται ολόκληρη η αύξηση και σ’ αυτή την περίπτωση.
• Μετάθεση αργιών, αν συμπίπτουν με ημέρα Σάββατο ή Κυριακή, στην προηγούμενη ή επόμενη εργάσιμη ημέρα.
• Έναρξη άδειας θηλασμού από της λήξεως της άδειας λοχείας.
• ’δεια μονογονεϊκών οικογενειών (6 ή 8 εργάσιμες ημέρες το χρόνο).
• Επίδομα πολυετίας στον ίδιο εργοδότη. Οι τρεις πενταετίες προς 5% γίνονται 2 τριετίες και μια πενταετία με το ίδιο ποσοστό επιδόματος.
• Εάν η σύμβαση του συντάκτη καταγγελθεί εντός της τελευταίας 3ετίας πριν από την συμπλήρωση των προς συνταξιοδότηση ετών, εκτός από την καταβολή της αποζημίωσης του νόμου 2112/20, ο εργοδότης αναλαμβάνει την υποχρέωση καταβολής των εισφορών του εργαζομένου (απολυμένου) στο ΤΣΠΕΑΘ και τον ΕΔΟΕΑΠ.
• Στην περίπτωση της καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας ή αποχώρησης λόγω πλήρους συνταξιοδοτήσεως, καταβάλλεται το 70% της οφειλόμενης αποζημίωσης του νόμου 2112/20, από 50% που ίσχυε.
• Η αύξηση που προβλέπεται (6,5% ή 6%) ισχύει αναδρομικά από 1/1/2004 και για τα μη μέλη.
Μερικές επεξηγήσεις:
Α) Με τη μετατροπή των δύο πενταετιών σε τριετίες οι συνάδελφοι που έχουν στον ίδιο εργοδότη από 3 έως 14 χρόνια παίρνουν αύξηση έως 11,14%.
Β) Η μείωση των πενταετιών σε τριετίες παραμονής στον ίδιο εργοδότη δεν αναφέρεται αποκλειστικά στα πρώτα κλιμάκια. Εάν, δηλαδή, ο συντάκτης έχει μία προϋπηρεσία σε άλλον εργοδότη που τον κατατάσσει σε ένα ορισμένο κλιμάκιο και παραμείνει τρία χρόνια στο νέο εργοδότη, τότε η προσαύξηση παραμονής στον ίδιο εργοδότη θα υπολογισθεί επί του μισθού του κλιμακίου στο οποίο βρίσκεται.
Γ) Με την κατάργηση του πλαφόν για τρία χρόνια, ο συντάκτης αυξάνει τις αποδοχές του, με βάση τις οποίες υπολογίζεται η σύνταξή του.
Δ) Για πρώτη φορά με ρητή διάταξη καταβάλλονται οι αυξήσεις και στα μη μέλη αναδρομικά από 1/1/04.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ