1

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΙΤΣΟ ΤΟΥ Δ. ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

Φέτος, για πρώτη φορά, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ αποφάσισε να εκδοθεί ημερολόγιο και να διανεμηθεί σ’ όλους τους συναδέλφους. Η συλλογή και η επεξεργασία της ύλης έγινε σε χρόνο πιεστικότατο. Δυστυχώς το ασφυκτικό χρονικό πλαίσιο καθώς και μια υπεραντίδραση πιθανώς ερμηνεύσιμη, πάντως όχι δικαιολογητέα, δημιούργησαν την εντύπωση ότι μειώθηκε ή λογοκρίθηκε το σκίτσο του συναδέλφου Δημήτρη Χαντζόπουλου.
Είναι αυτονόητο ότι καμία απόφαση δεν ελήφθη (και δεν θα μπορούσε να ληφθεί) από το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ για το ποια σκίτσα είναι δημοσιεύσιμα και ποια όχι. Για μια ακόμη φορά ευχαριστούμε τους συναδέλφους σκιτσογράφους και ζητούμε συγνώμη, όπως οφείλουμε, από τον συνάδελφο Δημήτρη Χαντζόπουλο για την άστοχη αντιμετώπιση της σκιτσογραφικής προσφοράς του.