1

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

Υπενθυμίζουμε ότι για το Δ.Σ. του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΑ εκλέγονται τέσσερα (4) τακτικά μέλη της ΕΣΗΕΑ και δύο (2) τακτικά μέλη της ΕΣΗΕΑ πνευματικοί άνθρωποι – μέλη αντιστοίχων με τη δραστηριότητά τους οργανώσεων.
Οι υποψήφιοι για τη δεύτερη αυτή κατηγορία θα πρέπει να προσκομίσουν μαζί με την αίτηση υποψηφιότητά τους και βεβαίωση μέλους του πνευματικού σωματείου στο οποίο ανήκουν.

 

 

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ