1

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΗΜ. “ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ”

ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Αναβλήθηκε σήμερα και προσδιορίστηκε για τις 7 Μαρτίου 2012 η συζήτηση της αίτησης για υπαγωγή της εφημερίδας «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα, καθώς και της αίτησης για τη λήψη προληπτικών μέτρων.

Το Δικαστήριο επίσης έκρινε ότι από την προσωρινή διαταγή, που είχε χορηγήσει στην εργοδότρια κατά την κατάθεση των αιτήσεων και με την οποία διατάχθηκε η αναστολή ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της εταιρείας, εξαιρούνται οι ληξιπρόθεσμες έως σήμερα απαιτήσεις των εργαζομένων για καταβολή των μισθών τους ή για την καταβολή της οφειλόμενης αποζημίωσης λόγω απόλυσης και μέχρι του ½ του αντίστοιχα οφειλόμενου ποσού.

Μετά την εξέλιξη αυτή ανοίγει ο δρόμος των εργαζομένων στην «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» να εκτελέσουν τις αποφάσεις των ασφαλιστικών μέτρων με τις οποίες τους έχουν επιδικαστεί τα δεδουλευμένα τους.

 

ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ