1

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ, Δ. ΤΡΙΜΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΕΣΥ Γ. ΣΑΒΒΙΔΗ

Ανώνυμο κέντρο την περασμένη Τετάρτη, 13/6/2012 το πρωί, λίγα δηλαδή 24ωρα πριν από τις εθνικές εκλογές, μέσω ταχυδρομείου (ΕΛΤΑ) απέστειλε δύο φακέλους προς τον Πρόεδρο της ΠΟΕΣΥ Γ. Σαββίδη και τον Πρόεδρο της ΕΣΗΕΑ Δ. Τρίμη, με περιεχόμενο φωτοτυπημένες δήθεν αποδείξεις πληρωμής της ΕΥΠ δέκα δημοσιογράφων μελών της ΕΣΗΕΑ.

Μετά από συζήτηση των προέδρων της ΠΟΕΣΥ και της ΕΣΗΕΑ με τους Γραμματείς των δύο συνδικαλιστικών οργανώσεων, που πραγματοποιήθηκε εκείνη την ώρα, αποφασίστηκε να ενημερωθούν αμέσως τηλεφωνικά και ατομικά οι αναφερόμενοι συνάδελφοι, ώστε να προστατευθούν από την ενδεχόμενη εναντίον τους δημοσιοποίηση σε άλλους παραλήπτες των ίδιων δήθεν αποδείξεων.

Στη συνέχεια, εκτιμήθηκε ότι η οποιαδήποτε διακίνηση του αποσταλλέντος περίεργου αυτού υλικού θα ενίσχυε τον ύποπτο σκοπό των κέντρων που το διακινούσαν και για αυτό τον λόγο δεν ενημερώθηκαν τα υπόλοιπα μέλη των Δ.Σ. και των δύο συνδικαλιστικών οργανώσεων.