1

Δημόσια Διαβούλευση για το Έργο της Ψηφιοποίησης της Βιβλιοθήκης της Ε.Σ.Η.Ε.Α.

Διαβούλευση για την:

Διακήρυξη

Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού

για το Έργο

«ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ:  Ψηφιοποίηση της Βιβλιοθήκης της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Σ.Η.Ε.Α.)»

Παρακαλούμε να υποβάλετε σχόλια και παρατηρήσεις έως τις 10 Οκτωβρίου 2014 στο e-mail  library@esiea.gr

diakirixi_exof