1

Εγγραφή νέου μέλους

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η εγγραφή ως τακτικού μέλους του:

ΤΖΙΦΑ ΘΕΟΔΩΡ.-ΓΕΩΡ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ-ΕΦΗΜ. «ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ»

Βάσει του άρθρου 5, παρ. 11 του Καταστατικού της Ενώσεως, ενστάσεις κατά της απόφασης του Δ.Σ. για την εγγραφή του συναδέλφου, μπορούν να υποβληθούν μέσα σε προθεσμία 15 ημερών στη Γραμματεία της Ενώσεως.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ