1

ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ, έπειτα από την απόσυρση της ένστασης του συναδέλφου Σωτήρη Σταθόπουλου οριστικοποιεί την από 5/5/2009 εγγραφή ως τακτικού μέλους του:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ – «ΑΝΤΕΝΝΑ FM »

Το νέο μέλος παρακαλείται να προσκομίσει στη Γραμματεία της Ενώσεως, μέσα σε διάστημα 10 ημερών, έξι (6) φωτογραφίες για την έκδοση της δημοσιογραφικής του ταυτότητας και 29,35 ευρώ για δικαίωμα εγγραφής.

Η εγγραφή και η ασφάλιση του νέου μέλους στον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., θα ρυθμιστεί από τη Γραμματεία του Οργανισμού (Σισίνη 18 & Ηριδανού 5, τηλ: 7264700).

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ