1

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Μ.ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΣΗΕΑ ΣΤΟ ΜΙΚΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ 9ΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2004

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

1. Ο μήνας που πέρασε σημαδεύτηκε από τρία σημαντικά γεγονότα.
” Τη συμμετοχή μας στη διαμόρφωση του ασφαλιστικού νομοσχεδίου που ψηφίστηκε από τη Βουλή.
” Την απεργία όλων των συνδικαλιστικών οργανώσεων στο χώρο του Τύπου στις εφημερίδες “ΑΥΡΙΑΝΗ” και “ΦΙΛΑΘΛΟΣ” του Κουρή.
” Την παρέμβασή μας στο νομοσχέδιο για τη δημοσίευση των ισολογισμών.
2. Εκτός όμως από αυτά αντιμετωπίσαμε και ζητήματα που προκλήθηκαν από την καθημερινή πρακτική, τη δυστροπία εφαρμογής των ΣΣΕ από ορισμένους ιδιοκτήτες, την περίπτωση της ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΗΧΟΥΣ και άλλα.
3. Με το ασφαλιστικό νομοσχέδιο το οποίο κατατέθηκε στη Κοινοβουλευτική Επιτροπή για συζήτηση, ύστερα από αλλεπάλληλες συναντήσεις με τους αρμόδιους Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθώς και υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου και σε συνεργασία με τις Διοικήσεις του ΤΣΠΕΑΘ και του ΕΔΟΕΑΠ ως και των λοιπών Ενώσεων (ΕΣΗΕΜΘ, ΕΠΗΕΑ, ΕΣΗΕΘΣΕ και ΕΣΠΗΤ) επετεύχθησαν τα ακόλουθα:
’ Απεφεύχθη η τριχοτόμηση του ΕΔΟΕΑΠ που προβλέπονταν με το αρχικό σχέδιο.
’ Η ασφάλιση στο ΤΣΠΕΑΘ των συντακτών και των υπαλλήλων Διοίκησης και Διαχείρισης που εργάζονται σε εφημερίδες που εκδίδονται τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, εφόσον είχαν προηγουμένως τουλάχιστον 3 χρόνια ασφάλισης στο ΤΣΠΕΑΘ. Οι εισφορές αυτών υπολογίζονται επί των αντιστοίχων αποδοχών των ΣΣΕ συντακτών και υπαλλήλων ημερησίων εφημερίδων Αθηνών. Ο χρόνος ασφάλισης στο ΤΑΙΣΥΤ θεωρείται ως χρόνος πραγματικής ασφάλισης στο ΤΣΠΕΑΘ.
’ Η θεμελίωση δικαιώματος συνταξιοδότησης για τους ασφαλισμένους του ΤΣΠΕΑΘ, ΤΑΙΣΥΤ, ΤΑΤΤΑ, Ταμείο Συντάξεως εφημεριδοπωλών και υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών και Ταμείο Συντάξεως εφημεριδοπωλών και υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης με την συμπλήρωση 35 ετών ασφάλισης και του 58ου έτους της ηλικίας.
Υπ’ όψιν ότι:
Για τους ασφαλισμένους στο ΤΣΠΕΑΘ εξακολουθεί να ισχύει η καταστατική διάταξη κατά την οποία δικαίωμα συνταξιοδότησης θεμελιώνεται, εκτός από τις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο Καταστατικό, με τη συμπλήρωση 35 ετών ασφάλισης (τουλάχιστον 30 ετών πραγματικής) ανεξαρτήτως ηλικίας.
’ Η ασφάλιση στο ΤΣΠΕΑΘ των συντακτών των ημερησίων επαρχιακών εφημερίδων ανεξάρτητα από το εάν είναι μέλη των οικείων Ενώσεων. Οι εισφορές υπολογίζονται επί των αποδοχών που προβλέπονται από τις οικείες ΣΣΕ που σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερες από το 30πλάσιο του 1/25 του μισθού εγγάμου υπαλλήλου που ορίζεται στην ΕΓΣΣΕ.
’ Νέα προθεσμία 6 μηνών από τη δημοσίευση του νόμου για την αναγνώριση προϋπηρεσίας στο ΤΣΠΕΑΘ εφόσον οι ενδιαφερόμενοι είχαν ασφαλιστεί σε οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης μέχρι 31/12/1992 και ο χρόνος αναγνώρισης αφορά εργασία η οποία παρασχέθηκε σε εργοδότες των οποίων το προσωπικό ασφαλίζεται στο ΤΣΠΕΑΘ.
’ Η επαναθεσμοθέτηση της χορηγήσεως προκαταβολής του εφάπαξ από τον ΕΔΟΕΑΠ για στεγαστικές ανάγκες.
’ Η αναγνώριση της ασφάλισης στον ΕΔΟΕΑΠ του χρόνου ασφαλίσεως που αναγνωρίστηκε στο ΤΣΠΕΑΘ και το ΤΑΙΣΥΤ.
’ Η μη παράλληλη ασφάλιση των απασχολουμένων συνταξιούχων για τον κλάδο υγείας και περίθαλψης στο ΤΕΒΕ.
4. Σε όλες τις συναντήσεις ιδιαίτερα μας απασχόλησαν και τα εξής επιπλέον θέματα:
Η ασφάλιση των εργαζομένων (αυτοαπασχολουμένων) συνταξιούχων, η ασφάλιση των εργαζομένων στα portals, η κατάργηση του άρθρου 31 νόμου 1264/82 (γνωμοδότηση ΝΣΚ), η επαναφορά σε ισχύ του ΠΔ 159/83 (αναγνώριση στρατιωτικής υπηρεσίας) και η αναδρομική ασφάλιση όσων εργάστηκαν στον “ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ”.
Το Υπουργείο δεν ήταν αντίθετο στα δύο πρώτα ζητήματα ενώ κατηγορηματική ήταν η άρνησή του για τα υπόλοιπα. Ειδικά για την ασφάλιση των αυτοαπασχολουμένων συνταξιούχων αναγνωρίστηκαν τα προβλήματα που δημιουργεί η υπάρχουσα ρύθμιση. Υποστηρίχθηκε όμως ότι όλη η διάταξη για την απασχόληση των συνταξιούχων γενικά θέλει αναμόρφωση αλλά το Υπουργείο δεν ήταν έτοιμο για μια γενική αντιμετώπιση του ζητήματος. Όσον αφορά τα portals το Υπουργείο υποστήριξε ότι θα πρέπει προηγουμένως να διατυπωθούν οι εννοιολογικοί προσδιορισμοί του portals, του ποιος είναι ιδιοκτήτης, το ποια εργασία είναι δημοσιογραφική κλπ.
5. Ένα τελευταίο θέμα το οποίο προτάθηκε και συζητήθηκε με του υπηρεσιακούς παράγοντες ήταν η αναγνώριση της ασφάλισης να αναδράμει κατά τον αναγνωριζόμενο χρόνο. Τους πληροφορήσαμε ότι υπάρχει παλαιότερη σχετική αναφορά για το θέμα και από το ΤΣΠΕΑΘ. Δέχθηκαν να το ερευνήσουν. Τελικά όμως αρνήθηκαν να κάνουν δεκτό το αίτημά μας γιατί όπως υποστήριξαν θα ήταν εξαίρεση από τις διατάξεις για τη διαδοχική ασφάλιση οι οποίες διατάξεις ισχύουν για όλους.
6.Την τελευταία στην κυριολεξία στιγμή με άμεση και δραστική ενέργειά μας αποσοβήσαμε τον κίνδυνο ενός δεινού πλήγματος κατά των Ταμείων μας από την θέσπιση διάταξης με την οποία οι ισολογισμοί των εταιρειών αντί της υποχρεωτικής δημοσιεύσεώς τους στις εφημερίδες να αναρτώνται στο διαδίκτυο. Αντιλαμβάνεστε την απώλεια εσόδων από αγγελιόσημο στην περίπτωση αυτή.
7. Αναφέρθηκα στο πρόβλημα της “ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΗΧΟΥΣ”. Είναι ένα πρόβλημα που θέλει πολύ λεπτούς χειρισμούς. Μας ενδιαφέρει να διασφαλίσουμε τις απαιτήσεις των συναδέλφων χωρίς όμως να εμποδίζουμε την πώληση της εφημερίδας ή την ανάληψή της από στρατηγικό επενδυτή. Ήδη ο Νομικός Σύμβουλος σε συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο και τον εκπρόσωπο των εργαζομένων της εφημερίδας έχει επεξεργαστεί ένα σχέδιο ενεργειών το οποίο αποβλέπει στη διασφάλιση των απαιτήσεων
8. ’φησα τελευταίο το θέμα της απεργίας στον Κουρή.
Για πρώτη φορά οι Ενώσεις στο χώρο του Τύπου αποφάσισαν την από κοινού αντιμετώπιση του προβλήματος ΚΟΥΡΗ. Μετά από διασωματειακές συνεδριάσεις πραγματοποίησαν δύο 24ωρες προειδοποιητικές απεργίες στις εφημερίδες “ΑΥΡΙΑΝΗ” και “ΦΙΛΑΘΛΟΣ”, οι οποίες εστέφθησαν με επιτυχία.
Δημοσιογράφοι, διοικητικοί, τεχνικοί, λιθογράφοι, υπάλληλοι πρακτορείων, εφημεριδοπώλες σύσσωμοι αντιτάχθηκαν στην εργοδοτική αλαζονεία αλλά και στην αντισυνδικαλιστική συμπεριφορά των οργάνων της τάξης.
Η εργοδοσία αντί να τηρήσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις ΣΣΕ μπροστά στην καθολική αντίδραση των εργαζομένων επεδίωξε την τρομοκράτησή τους καταθέτοντας μήνυση κατά των Προέδρων και των Γενικών Γραμματέων της ΕΣΗΕΑ, της ΕΠΗΕΑ και της ΕΤΗΠΤΑ με αποτέλεσμα να διαταχθεί η σύλληψη μας και η παραπομπή στο αυτόφωρο .
Το πρωτοφανές αυτό γεγονός συνέβη μετά από δήλωση του Υπουργού Τύπου κατά των απεργών και ανάλογη ανακοίνωση της ΕΙΗΕΑ που υιοθετούσε τις ψευδείς καταγγελίας του συγκροτήματος ΚΟΥΡΗ.
Η ενέργεια αυτή προκάλεσε την αντίδραση όλων των εργαζομένων αλλά και την άμεση αντίδραση της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων (ΔΟΔ) και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων (ΕΟΔ) που απέστειλαν επιστολές διαμαρτυρίας σε όλες τις αρμόδιες αρχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα, για την απόπειρα σύλληψης από τις διωκτικές αρχές των Ελλήνων συνδικαλιστών.
Ο Γενικός Γραμματέας της ΔΟΔ κ. ’ινταν Γουάιτ επέδειξε προσωπικό ενδιαφέρον. Ήρθε στην Αθήνα και ήταν παρόν στην απεργία της Κυριακής ενώ είχε επαφές για το ίδιο θέμα με τον Υπουργό Τύπου και εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων.
Με τη σύμφωνη γνώμη των λοιπών Ενώσεων καταγγείλαμε στο Αστυνομικό Τμήμα Ταύρου και γράφτηκε στο βιβλίο συμβάντων την προκλητική και βίαιη παρεμπόδιση άσκησης των συνδικαλιστικών μας δικαιωμάτων από τους μπράβους του Κουρή.
Παράλληλα με έγγραφό μας προς τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και διαβήματα προς τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή Αττικής και στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών, επισημάναμε το ενδεχόμενο εσκεμμένης πρόκλησης επεισοδίων από τον απεργοσπαστικό μηχανισμό του Κουρή και τις τεράστιες ευθύνες, που δημιουργούνται σε όσους επιχειρήσουν, βοηθήσουν ή ανεχθούν κάθε απόπειρα φαλκίδευσης ή παρεμπόδισης της άσκησης του συνδικαλιστικού μας δικαιώματος. Δόθηκε δε εντολή στη Νομική Υπηρεσία να καταθέσει μήνυση κατά του Κουρή για όσα ψευδή και συκοφαντικά δημοσίευσε στα απεργοσπαστικά φύλλα του.
Η απεργία δεν αφορούσε μόνο την εφαρμογή των ΣΣΕ αλλά και την προστασία των Ταμείων στα οποία ο Κουρής οφείλει τεράστια ποσά.
Η απεργία πέτυχε! Αλλά πάνω από όλα αναδείξαμε την ενότητα στη βάση όλων των εργαζομένων στον Τύπο και θέσαμε τα θεμέλια για το Συνδικάτο Τύπου.