1

ΕΚΛΕΧΤΗΚΕ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΟΥ Δ.Σ.

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου εξελέγη το Προεδρείο του Δ.Σ., το οποίο αποτελείται από τους:

Πρόεδρος Μανώλης Μαθιουδάκης Ψήφοι 9
Α’ Αντιπρόεδρος Νανά Νταουντάκη Ψήφοι 9
Β’ Αντιπρόεδρος Παναγιώτης Ράμμος Ψήφοι 9
Γεν. Γραμματέας Νίκος Μεγγρέλης Ψήφοι 9
Ταμίας Δημήτρης Τσαλαπάτης Ψήφοι 9

Όσον αφορά την πλήρωση της θέσης του Ειδικού Γραμματέα το Δ.Σ. απεφάσισε να προχωρήσει στην εκλογή του σε εύλογο χρονικό διάστημα, αφού πρώτα περιγραφούν με σαφήνεια οι αρμοδιότητές του.
Από τη σημερινή συνεδρίαση απουσίαζαν δικαιολογημένα λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων οι κ.κ. Γιώργος Βλαβιανός και Γιώργος Στεφανής.