1

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΕΔΟΕΑΠ ΣΤΙΣ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ

 

Ο Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. όρισε ημέρα διεξαγωγής των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής την Τρίτη, 12 Ιουνίου 2001.

Οι αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15, 25 και 26 του Καταστατικού του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. και των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 5 του ΑΝ 248/67.

Υποψήφιοι μπορεί να είναι όσοι έχουν συμπληρώσει 5 χρόνια ως τακτικά μέλη της Ένωσης. Η εκλογή γίνεται με το πλειοψηφικό σύστημα και οι υποψήφιοι εκλέγονται με τη σειρά των σταυρών προτίμησης. Η Ε.Σ.Η.Ε.Α. εκλέγει 5 μέλη για το Διοικητικό Συμβούλιο και 2 για την Εξελεγκτική Επιτροπή με ισάριθμους αναπληρωματικούς.

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται μέχρι την Τετάρτη, 6 Ιουνίου στις 2:30 το μεσημέρι, στη Γραμματεία της Ένωσης. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Σ.Η.Ε.Α. δεν μπορεί να είναι υποψήφιος.

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ