1

ΕΚΛΟΓΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διεξήχθη χθες η επαναληπτική ψηφοφορία για την εκλογή των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής.

Ψήφισαν τετρακόσιοι εξήντα έξι (466)
Έγκυρα τετρακόσια πενήντα (450)
’κυρα έξι (6) και
Λευκά δέκα (10)

Καθένας από τους υποψηφίους έλαβε:

1. Αξελός Γεώργιος 130
2. Γρηγοριάδης Νεόκσμος 113
3. Καζάκος Κυριάκος 164
4. Κακολύρη Αθηνά 131
5. Νάτσιος Χρήστος 43
6. Νικολαϊδου Εύα 103
7. Ντελέζος Κωνσταντίνος 162
8. Πίνη Μαρία 175
9. Προυκάκης Χρήστος 78
10. Ρηγόπουλος Ανδρέας 114
11. Ριζεάκου Ελένη 92
12. Στεφανής Γεώργιος 78

Επομένως, με βάση τη διάταξη του άρθρου 30 παράγραφος 10 του Καταστατικού, εκλέγονται ως τακτικά μέλη οι:
Πίνη Μαρία (Πρόεδρος), Καζάκος Κυριάκος, Ντελέζος Κωνσταντίνος, Κακολύρη Αθηνά, Αξελός Γεώργιος, Ρηγόπουλος Ανδρέας και Γρηγοριάδης Νεόκοσμος οι οποίοι έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης και αναπληρωματικοί κατά σειρά σταυρών προτίμησης οι: Νικολαϊδου Εύα, Ριζεάκου Ελένη, Προυκάκης Χρήστος και Στεφανής Γεώργιος.