1

ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΡΧΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΕ ΙΔΙΟΤΥΠΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Το σοβαρό πρόβλημα που ανέκυψε από την απ’ ευθείας τηλεοπτική μετάδοση των γεγονότων της οδού Αχαρνών, αντιμετωπίζεται από χθες από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Σ.Η.Ε.Α.

Η υπόθεση θα απασχολήσει τη Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 1998 στις 11:00 π.μ., σε κοινή συνεδρίασή του το Δ.Σ. με το αρμόδιο Εποπτικό Όργανο της Ένωσης για την εφαρμογή των αρχών δεοντολογίας.

Με βάση το πόρισμα στο οποίο θα καταλήξει και τη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων λοιπών στοιχείων, τα οποία το Διοικητικό Συμβούλιο συλλέγει, θα επανέλθει επί του θέματος, το οποίο θεωρεί μείζονος ηθικής και δεοντολογικής σημασίας.

Δεν μπορεί όμως να μην τοποθετηθεί αμέσως σήμερα επί του θέματος αυτού, όσον αφορά μια συγκεκριμένη πτυχή του, για την οποία δεν υπάρχουν ούτε αμφιβολίες ούτε δισταγμοί. Και αυτή είναι η σύγχυση που επικράτησε στη συγκεκριμένη περίπτωση και η ανάληψη ρόλων από άσχετα πρόσωπα.

Δεν είναι δυνατόν τα Μέσα Ενημέρωσης να αποτελούν βήμα μετάδοσης εγκληματικών πράξεων όπως ο εκβιασμός του Ελληνορουμάνου στα χθεσινά γεγονότα, ούτε φερέφωνα της γνώμης της αστυνομίας και τα αστυνομικά όργανα να υπαγορεύουν τη συμπεριφορά των δημοσιογράφων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί αδιανόητο και απαράδεκτο, να μεταβάλλεται ουσιαστικά ο οποιοσδήποτε αστυνομικός Διευθυντής σε Διευθυντή προγράμματος ενός οποιουδήποτε ραδιοτηλεοπτικού μέσου και ο οποιοσδήποτε υπαστυνόμος σε Διευθυντή του δελτίου του ειδήσεων.

Οι δημοσιογράφοι είναι αποφασισμένοι να διεκδικήσουν το ρόλο που τους ανήκει στην κοινωνία, να την πληροφορούν ολόπλευρα για ότι καθημερινά συμβαίνει και να ανθίστανται σε κάθε απόπειρα ακύρωσης του δημοσιογραφικού επαγγέλματος.