1

ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών αποφάσισε να προχωρήσει στην εξέταση των υποψηφίων μελών, οι οποίοι υπέβαλαν αιτήσεις το 2002.
Οι γραπτές εξετάσεις για όλους τους υποψηφίους θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα Συνεδρίων της Ε.Σ.Η.Ε.Α. (Ακαδημίας 20, 1ος όροφος) την Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2002, στις 10.00 π.μ..
Οι προφορικές εξετάσεις για όλους τους υποψηφίους θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα Συνεδρίων της Ε.Σ.Η.Ε.Α. (Ακαδημίας 20, 1ος όροφος) την Τετάρτη 30 και την Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2002, από τις 10.00 π.μ..