1

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ ΣΤΙΣ 24/1/2012

Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Σ.Η.Ε.Α.
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Σ.Η.Ε.Α. καλεί, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 26 παρ. 2 του Καταστατικού, τα μέλη της Ένωσης σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, στο Ξενοδοχείο «DIVANI CARAVEL», (Λεωφόρος Βασιλέως Αλεξάνδρου αρ.2), στις 23 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00’ π.μ., με θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Κρίση στον Τύπο
  2. Απεργιακές κινητοποιήσεις

Η Γενική Συνέλευση είναι πρώτη και για να υπάρχει απαρτία θα πρέπει, κατά τη διάταξη του άρθρου 26 παρ. 4 του Καταστατικού, να παρίσταται το 1/3 των τακτικών μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Αν δεν υπάρξει απαρτία η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται στις 24 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Τρίτη, και ώρα 11.00’ π.μ. στον ίδιο χώρο (Ξενοδοχείο «DIVANI CARAVEL»), με τα ίδια θέματα και σύμφωνα με το Καταστατικό, για να υπάρξει απαρτία απαιτείται η παρουσία του 1/4 των τακτικών μελών (δηλαδή περίπου 1.500 συνάδελφοι) οι οποίοι έχουν δικαίωμα ψήφου (αρ. 26 παρ. 5).

Αν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία η Γενική Συνέλευση ματαιώνεται.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                                                          Η Γενική Γραμματέας

 Δημήτρης Τρίμης                                                                                   Μαρία Αντωνιάδου