1

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ Τ/Σ “CHANNEL 9”

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ απέστειλε την ακόλουθη επιστολή στους κ.κ. Γιάννη Ρόρρη Πρόεδρο και Τάσο Μπούρα Αντιπρόεδρο και Δ/ντά Σύμβουλο του Τ/Σ “CHANNEL 9”:
“Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ εγγράφως και προφορικώς, τόσο προς τον κ. Ευαγγελάτο -ο οποίος φερόταν ως ιδιοκτήτης του σταθμού- όσο και προς εσάς, είχε έντονα διαμαρτυρηθεί για το κείμενο της ατομικής σύμβασης εργασίας την οποία είχε ζητηθεί κατά τρόπο εξαναγκαστικό να υπογράψουν οι εργαζόμενοι στο “CHANNEL 9” και την οποία ένας αριθμός εργαζομένων υπό την απειλή της απολύσεως υπέγραψε τον Ιούνιο αλλά προχρονολογημένα από 22/12/05.
Με την ατομική αυτή σύμβαση εργασίας εκτός των άλλων παρανόμων και καταχρηστικών όρων της, κατά τρόπο αυθαίρετο μετατρέπονταν οι υπάρχουσες συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου σε συμβάσεις ορισμένου χρόνου με δήθεν ημερομηνία πρόσληψης την 20 Δεκεμβρίου 2005 και λήξη την 31 Αυγούστου 2006 με αποκλειστικό σκοπό, όπως γίνεται φανερό, την απόλυση χωρίς την καταβολή αποζημίωσης και τους περιορισμούς του νόμου για τις ομαδικές απολύσεις.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ διαμαρτυρήθηκε έντονα και κατήγγειλε τις συμβάσεις αυτές και δήλωσε προς πάσα κατεύθυνση ότι τις θεωρεί ως μη ισχύουσες. Μετά την διαβεβαίωση, προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ κ. Σόμπολο από τους κ.κ. Ρόρρη, Πρόεδρο Δ.Σ. “CHANNEL 9” και Μπούρα Αντιπρόεδρο Δ.Σ. και Εντεταμένου Συμβούλου του “CHANNEL 9”, κατά τη συνάντηση της περασμένης Πέμπτης 20 Ιουλίου, και σε συνέχεια των ομοίων διαβεβαιώσεων του κ. Ευαγγελάτου ότι οι συμβάσεις αυτές δεν θα ισχύσουν το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΑ δηλώνει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι θεωρεί τις συμβάσεις αυτές παράνομες και καταχρηστικές, όπως και πράγματι είναι. Ζητεί από τη Διεύθυνση του σταθμού μέχρι Τετάρτη 26 Ιουλίου 2006, να επιστρέψει της συμβάσεις αυτές στους νόμιμους εκπροσώπους των εργαζομένων και να προχωρήσει στη σύνταξη και υπογραφή νέων ατομικών συμβάσεων αορίστου χρόνου σε συνεργασία με τα σωματεία.
Στην αντίθετη περίπτωση, εάν η Διεύθυνση του “CHANNEL 9” επιμείνει στη διατήρηση και κάνει χρήση των συμβάσεων αυτών, οι δημοσιογράφοι μαζί με όλους τους λοιπούς εργαζόμενους στο “CHANNEL 9″ θα καταγγείλουν στο ΕΣΡ και σε κάθε αρμόδιο φορέα την παράνομη – καταχρηστική και αντισυμβατική αυτή συμπεριφορά και θα προχωρήσουν σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις.”