1

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Θ.ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ απέστειλε στον Υπουργό Επικρατείας κ. Θεόδωρο Ρουσόπουλο την ακόλουθη επιστολή:
«Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Η ΕΣΗΕΑ κατ’ επανάληψη έχει ζητήσει τα ονόματα όλων των δημοσιογράφων που κατέχουν τις όποιες θέσεις στο Δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα ως και τα ονόματα εκείνων που ενδεχομένως έχουν ή είχαν σχέσεις με τα Υπουργεία Εξωτερικών, Εθνικής ’μυνας, Δημόσιας Τάξης και τους εξαρτώμενους από αυτά φορείς.
Το αίτημα μας αυτό επαναλάβαμε και με την επιστολή μας, προς εσάς, της 24/1/05, καθώς και κατά την δημόσια συζήτηση που έγινε με πρωτοβουλία σας στο Ζάππειο, την 27 Ιανουαρίου 2005.
Κατόπιν αυτών ζητάμε, για μια ακόμα φορά, τα ονόματα όλων των δημοσιογράφων που κατείχαν ή κατέχουν τις όποιες θέσεις στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα κατά τα έτη 2004 και 2003 και ότι άλλο στοιχείο διαθέτετε, προκειμένου να ερευνηθεί εάν υπάρχουν παραβάσεις του Κώδικα Δεοντολογίας, ταυτοχρόνως στο σύνολό τους και όχι αποσπασματικά. Στην περίπτωση που δεν έχετε έτοιμα όλα τα στοιχεία παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε και προσδιορίσετε επ’ ακριβώς τον χρόνο, κατά τον οποίο θα μας δοθούν όλα τα αιτούμενα στοιχεία.

Επίσης ζητάμε για τις αυτές χρονικές περιόδους να μας γνωστοποιηθούν τα ονόματα των δημοσιογράφων που ενδεχομένως έχουν ή είχαν σχέσεις με τα Υπουργεία Εξωτερικών, Εθνικής ’μυνας, Δημόσιας Τάξης και τους εξαρτώμενους από αυτά φορείς.

Με τιμή
Για το Διοικητικό συμβούλιο
              Ο Πρόεδρος                                             Ο Γενικός Γραμματέας
Μανώλης Μαθιουδάκης                                       Νίκος Μεγγρέλης»

Με την επιστολή μας αυτή ζητάμε και πάλι όλα αυτά που και κατά το παρελθόν είχαμε ζητήσει.
Πιστεύουμε ότι αυτή τη φορά θα υπάρχει συγκεκριμένη και ξεκάθαρη απάντηση και ενημέρωση.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ